Hiển thị 1–12 trong 110 kết quả

 •  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG  WAC-60 

  Liên hệ

  Model:  WAC- 60 
  Gọi ngay: 0972098096
  – Dung tích: 60 lít – Nhiệt độ max: 132°C – Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C tại 121°C – Áp suất: 1.2Kgf/ cm2  tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C
  Đặt mua
 •  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG WAC-80 

  Liên hệ

  Model: WAC- 80 
  Gọi ngay: 0972098096
  – Dung tích: 80 lít – Nhiệt độ max: 132°C – Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C tại 121°C – Áp suất: 1.2Kgf/ cm2  tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C – Đồng hồ đo áp suất: 0~ 3Kgf/ cm2
  Đặt mua
 •  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG WAC-100 

  Liên hệ

  Model: WAC- 100 
  Gọi ngay: 0972098096
  – Dung tích: 100 lít – Nhiệt độ max: 132°C – Độ chĩnh xác nhiệt độ: ± 0.5°C tại 121°C – Áp suất: 1.2Kgf/ cm2  tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C – Đồng hồ đo áp suất: 0~ 3Kgf/ cm2
  Đặt mua
 •  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG WAC-47 

  Liên hệ

  Model:  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG WAC-47 
  Gọi ngay: 0972098096
  – Dung tích: 47 lít – Nhiệt độ max: 132°C – Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C tại 121°C – Áp suất: 1.2Kgf/ cm2  tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C – Đồng hồ đo áp suất: 0~ 3Kgf/ cm2
  Đặt mua
 •  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG WAC-47

  Liên hệ

  Model: WAC- 47
  Gọi ngay: 0972098096
  – Dung tích: 47 lít – Nhiệt độ max: 132°C – Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C tại 121°C – Áp suất: 1.2Kgf/ cm2  tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C – Đồng hồ đo áp suất: 0~ 3Kgf/ cm2
  Đặt mua
 •  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 47 LÍT MaXterile 47

  Liên hệ

  Model: MaXterile 47
  Gọi ngay: 0972098096
  – Dải nhiệt độ điều chỉnh: Nhiệt độ môi trường +5℃~ 132℃, – Độ chính xác: ±0.5℃ ~ 121℃ – Áp suất và Đồng hồ đo áp: 1.2 kgf/cm2 ở121℃ / 2.0 kgf/cm2 ở 132℃, 0 ~ 3 kgf/cm2
  Đặt mua
 •  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 60 LÍT MaXterile 60

  Liên hệ

  Model: MaXterile 60
  Gọi ngay: 0972098096
  – Dải nhiệt độ điều chỉnh: Nhiệt độ môi trường +5℃~ 132℃, – Độ chính xác: ±0.5℃ ~ 121℃ – Áp suất và Đồng hồ đo áp: 1.2 kgf/cm2 ở121℃ / 2.0 kgf/cm2 ở 132℃, 0 ~ 3 kgf/cm2
  Đặt mua
 •  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 80 LÍT MaXterile 80

  Liên hệ

  Model: MaXterile 80
  Gọi ngay: 0972098096
  – Dải nhiệt độ điều chỉnh: Nhiệt độ môi trường +5℃~ 132℃, – Độ chính xác: ±0.5℃ ~ 121℃ – Áp suất và Đồng hồ đo áp: 1.2 kgf/cm2 ở121℃ / 2.0 kgf/cm2 ở 132℃, 0 ~ 3 kgf/cm2 – Chế độ tiệt trùng: Chất rắn hoặc chất lỏng
  Đặt mua
 •  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 100 LÍT MaXterile 100

  Liên hệ

  Model: MaXterile 100
  Gọi ngay: 0972098096
  – Dải nhiệt độ điều chỉnh: Nhiệt độ môi trường +5℃~ 132℃, – Độ chính xác: ±0.5℃ ~ 121℃ – Áp suất và Đồng hồ đo áp: 1.2 kgf/cm2 ở121℃ / 2.0 kgf/cm2 ở 132℃, 0 ~ 3 kgf/cm2 – Chế độ khử trùng: Chất rắn hoặc chất lỏng
  Đặt mua