Hiển thị 1–12 trong 50 kết quả

 •  TỦ ẤM 105 LÍT WIG-105 

  Liên hệ

  Model:  WIG-105 
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kiểu đối lưu tự nhiên – Nhiệt độ max:  70°C – Độ phân giải nhiệt độ: ± 0.1°C – Độ chính xác: ± 0.2°C – Độ đồng đều nhiệt độ: ± 0.4°C ở 37°C và ± 0.9°C ở 50°
  Đặt mua
 •  TỦ ẤM 32 LÍT WIG- 32

  Liên hệ

  Model: WIG-32
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kiểu đối lưu tự nhiên. – Nhiệt độ max: 70°C – Độ phân giải nhiệt độ: ± 0.1°C – Độ chính xác: ± 0.2°C – Độ đồng đều nhiệt độ: ± 0.4°C ở 37°C và ± 0.9°C ở 50°C
  Đặt mua
 •  TỦ ẤM 155 LÍT WIG- 155

  Liên hệ

  Model: WIG-155
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kiểu đối lưu tự nhiên – Nhiệt độ max: 70°C – Độ phân giải nhiệt độ: ± 0.1°C – Độ chính xác: ± 0.2°C – Độ đồng đều nhiệt độ: ± 0.4°C ở 37°C và ± 0.9°C ở 50°C
  Đặt mua
 •  TỦ ẤM 50 LÍT  WIG-50

  Liên hệ

  Model: WIG-50
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kiểu đối lưu tự nhiên – Nhiệt độ max: 70°C – Độ phân giải nhiệt độ: ± 0.1°C – Độ chính xác: ± 0.2°C – Độ đồng đều nhiệt độ: ± 0.4°C ở 37°C và ± 0.9°C ở 50°C
  Đặt mua
 •  Tủ ấm 32 lít ThermoStable IG-32

  Liên hệ

  Model: ThermoStable IG-32
  Gọi ngay: 0972098096
  – Trọng lượng tịnh: 32kg – Kích thước vận chuyển: 568 x 592 x 698 mm – Trọng lượng đóng gói: 39kg
  Đặt mua
 •  Tủ ấm 155 lít ThermoStable IG-155

  Liên hệ

  Model: ThermoStable IG-155
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước vận chuyển: 796 x 775 x 1083 mm – Trọng lượng đóng gói:78kg – Công suất tiêu thụ: 420.5W
  Đặt mua
 •  Tủ ấm 32 lít ThermoStable SIG-32

  Liên hệ

  Model: ThermoStable SIG-32
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước vận chuyển: 568 x 592 x 698 mm – Trọng lượng đóng gói: 39kg – Công suất tiêu thụ: 159W
  Đặt mua
 •  Tủ ấm 50 lít ThermoStable SIG-50

  Liên hệ

  Model: ThermoStable SIG-50
  Gọi ngay: 0972098096
  – Trọng lượng tịnh: 40kg – Kích thước vận chuyển: 628 x 652 x 775 mm – Trọng lượng đóng gói: 53kg
  Đặt mua
 •  Tủ ấm 105 lít ThermoStable SIG-105

  Liên hệ

  Model: ThermoStable SIG-105
  Gọi ngay: 0972098096
  – Trọng lượng tịnh: 59kg – Kích thước vận chuyển: 731×710×1,018 mm – Trọng lượng đóng gói: 67kg
  Đặt mua
 •  Tủ ấm 155 lít ThermoStable SIG-155

  Liên hệ

  Model: ThermoStable SIG-155
  Gọi ngay: 0972098096
  – Trọng lượng tịnh: 71kg – Kích thước vận chuyển: 796 x 775 x 1083 mm – Trọng lượng đóng gói:78kg
  Đặt mua