Hiển thị 1–12 trong 42 kết quả

 • Bể cách thủy lắc SWB-C BIOBASE

  Liên hệ

  Model: SWB-C
  Gọi ngay: 0972098096
  Phạm vi nhiệt độ:RT ~ 100 ℃ Biên độ rung:20mm
  Đặt mua
 • Bể cách thủy lắc SWB-B BIOBASE

  Liên hệ

  Model: SWB-B
  Gọi ngay: 0972098096
  Phạm vi nhiệt độ:RT ~ 100 ℃ Biên độ rung:20mm
  Đặt mua
 • Bể cách thủy lắc SWB-A BIOBASE

  Liên hệ

  Model: SWB-A
  Gọi ngay: 0972098096
  Phạm vi nhiệt độ:RT ~ 100 ℃ Biên độ rung:20mm
  Đặt mua
 •  Bể cách thuỷ WNB10

  Liên hệ

  Model: WNB10
  Gọi ngay: 0972098096
  –     Thể tích: 10 lít –     Kích thước trong: dài 350 x rộng 210 x cao 140 mm –     Kích thước ngoài: dài 578 x rộng 356 x cao 238 mm –     Màn hình hiển thị bằng đèn LED các thông số nhiệt độ, trạng thái chương trình hoạt động –     Cấu tạo bằng thép không gỉ
  Đặt mua
 •  Bể cách thuỷ  WNB14

  Liên hệ

  Model:  WNB14
  Gọi ngay: 0972098096
  –     Thể tích: 14 lít –     Kích thước trong: dài 350 x rộng 290 x cao 140 mm –     Kích thước ngoài: dài 578 x rộng 436 x cao 238 mm –     Màn hình hiển thị bằng đèn LED các thông số nhiệt độ, trạng thái chương trình hoạt động –     Cấu tạo bằng thép không gỉ
  Đặt mua
 • Bể cách thuỷ WNB22

  Liên hệ

  Model: WNB22
  Gọi ngay: 0972098096
  –     Thể tích: 22 lít –     Kích thước trong: dài 350 x rộng 290 x cao 220 mm –     Kích thước ngoài: dài 578 x rộng 436 x cao 296 mm –     Màn hình hiển thị bằng đèn LED các thông số nhiệt độ, trạng thái chương trình hoạt động –     Cấu tạo bằng thép không gỉ
  Đặt mua
 •  Bể cách thuỷ WNB29

  Liên hệ

  Model: WNB29
  Gọi ngay: 0972098096
  –     Thể tích: 29 lít –     Kích thước trong: dài 590 x rộng 350 x cao 140 mm –     Kích thước ngoài: dài 818 x rộng 516 x cao 238 mm –     Màn hình hiển thị bằng đèn LED các thông số nhiệt độ, trạng thái chương trình hoạt động –     Cấu tạo bằng thép không gỉ
  Đặt mua
 •  Bể cách thuỷ WNB45

  Liên hệ

  Model: WNB45
  Gọi ngay: 0972098096
  –     Thể tích: 45 lít –     Kích thước trong: dài 590 x rộng 350 x cao 220 mm –     Kích thước ngoài: dài 818 x rộng 516 x cao 296 mm –     Màn hình hiển thị bằng đèn LED các thông số nhiệt độ, trạng thái chương trình hoạt động –     Cấu tạo bằng thép không gỉ
  Đặt mua
 •  Bể cách thuỷ WNB7

  Liên hệ

  Model: WNB7
  Gọi ngay: 0972098096
  –     Thể tích: khoảng 7 lít –     Kích thước trong: dài 240 x rộng 210 x cao 140 mm –     Kích thước ngoài: dài 468 x rộng 356 x cao 238 mm –     Mức chất lỏng tối thiểu/tối đa: 97/120 mm
  Đặt mua
 •   Bể cách thuỷ WNE7

  Liên hệ

  Model: WNE7
  Gọi ngay: 0972098096
  –     Thể tích: 7 lít –     Kích thước trong: dài 240 x rộng 210 x cao 140 mm –     Kích thước ngoài: dài 468 x rộng 356 x cao 238 mm –     Khoảng nhiệt độ hoạt động: 5 0C trên nhiệt độ môi trường đến 950C với chế độ điểm sôi 100 0C –     Độ phân giải nhiệt độ : 0.1 0C
  Đặt mua
 •  Bể cách thuỷ WNE10

  Liên hệ

  Model: WNE10
  Gọi ngay: 0972098096
  –     Thể tích: 10 lít –     Kích thước trong: dài 350 x rộng 210 x cao 140 mm –     Kích thước ngoài: dài 578 x rộng 356 x cao 238 mm –     Khoảng nhiệt độ hoạt động: 50C trên nhiệt độ môi trường đến 950C với chế độ điểm sôi 1000C –     Độ phân giải nhiệt độ : 0.10C
  Đặt mua
 •  Bể cách thuỷ WNE14

  Liên hệ

  Model: WNE14
  Gọi ngay: 0972098096
  –     Thể tích: 14 lít –     Kích thước trong: dài 350 x rộng 290 x cao 140 mm –     Kích thước ngoài: dài 578 x rộng 436 x cao 238 mm –     Khoảng nhiệt độ hoạt động: 50C trên nhiệt độ môi trường đến 950C với chế độ điểm sôi 1000C –     Độ phân giải nhiệt độ : 0.10C
  Đặt mua