Hiển thị 1–12 trong 51 kết quả

 • Cân Shimadzu MOC-120H

  Liên hệ

  Model: MOC 120H 
  Gọi ngay: 0972098096
  – Khả năng cân nặng : 120g – Giá trị vạch chia : 0.001g – Khả năng cân sấy ẩm: 0,01% – 100%
  Đặt mua
 • Shimadzu MOC-63u

  Liên hệ

  Model: MOC-63U
  Gọi ngay: 0972098096
  – Khả năng cân: 60g – Giá trị vạch chia : 0.001g – Khả năng cân sấy ẩm: 0,01% – 100%
  Đặt mua
 • Cân Shimadzu AUW-220D

  Liên hệ

  Model: AUW - 220D
  Gọi ngay: 0972098096
  – Khả năng cân nặng : 220g/82g – Bước nhảy nhỏ nhất (sai số) : 0,1mg/0.01mg – Độ lập lại : ≤0,1mg/≤0,05mg
  Đặt mua
 • Cân Shimadzu AUW-120D

  Liên hệ

  Model: AUW-120D
  Gọi ngay: 0972098096
  Mức cân max: 42g/120g Độ chính xác: 0.01mg/0.1mg (chuẩn trong tự động)
  Đặt mua
 • Cân Shimadzu AUW-320

  Liên hệ

  Model: AUW-320
  Gọi ngay: 0972098096
  Mức cân max: 320g Độ chính xác: 0.1mg (chuẩn trong tự động)
  Đặt mua
 • Cân Shimadzu AUW-220

  Liên hệ

  Model: AUW-220
  Gọi ngay: 0972098096
  Mức cân max: 220g Độ chính xác: 0.1mg (chuẩn trong tự động)
  Đặt mua
 • Cân Shimadzu AUX-220

  Liên hệ

  Model: AUX-220
  Gọi ngay: 0972098096
  Độ lập lại: ≤ 0,1mg- Độ tuyến tính: ± 0,2mg Kích thước dĩa cân: Ø 80mm Kích thước nguyên bộ cân (mm): 220(W) x 330(D) x 310(H) Nhiệt độ môi trường: 5o C – 40oC
  Đặt mua
 • Cân Shimadzu AUX-120

  Liên hệ

  Model: AUX-120
  Gọi ngay: 0972098096
  – Khả năng cân: 120 g – Độ chia nhỏ nhất: 0.1mg – Độ lặp lại: 0.1 mg – Độ tuyến tính: ± 0.2 mg
  Đặt mua
 • Cân phân tích Shimadzu AUY 220

  Liên hệ

  Model: AUY 220
  Gọi ngay: 0972098096
  Bước nhảy nhỏ nhất (sai số): 0,1mg Độ lập lại: ≤ 0,1mg- Độ tuyến tính: ± 0,2mg Kích thước dĩa cân: Ø 80mm
  Đặt mua
 • Cân Shimadzu AUY-120

  Liên hệ

  Model:  AUY-120
  Gọi ngay: 0972098096
  – Khả năng cân: 120 g – Độ chia nhỏ nhất: 0.1mg – Độ lặp lại: 0.1 mg – Độ tuyến tính: ± 0.2 mg
  Đặt mua
 • Cân shimadzu ATX-224

  Liên hệ

  Model: ATX-224
  Gọi ngay: 0972098096
  + Cân theo tỷ trọng + Cân theo định dạng giá trị trọng lượng Gross/ Net + Chế độ cân động nhờ chế độ lọc số
  Đặt mua
 • Cân Shimadzu ATX-124

  Liên hệ

  Model: ATX-124
  Gọi ngay: 0972098096
  Cân phân tích ATX Shimadzu là dòng cân phân tích 4 số lẻ,  chuyên dùng cho cân vàng ATX. Đặc điểm cân điện tử phân tích ATX Màn hình hiện thị số, chấm cách, đèn nền sáng, độ phân giải cao 1/30.000 đến 1/60.000
  Đặt mua