Methanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® 1 lit Merck

Liên hệ

Methanol GC là Chất lỏng trong suốt, không màu, nhẹ, dễ bay hơi, tan hoàn toàn trong nước, có mùi đặc trưng,.. phù hợp với hầu hết sắc ký khí GC, được ứng dụng để phân tích cặn bã và môi trường.

Tên gọi: Methanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®

Tên gọi khác: Dung môi GC, Hydroxymethane, Ancol metylic,  Methyl alcohol, Carbinol

Công thức hóa học: CH3OH

Mô tả

 Methanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® 1 lit Merck

Mã code: 1060111000

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Methanol GC là Chất lỏng trong suốt, không màu, nhẹ, dễ bay hơi, tan hoàn toàn trong nước, có mùi đặc trưng,.. phù hợp với hầu hết sắc ký khí GC, được ứng dụng để phân tích cặn bã và môi trường.

Tên gọi: Methanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®

Tên gọi khác: Dung môi GC, Hydroxymethane, Ancol metylic,  Methyl alcohol, Carbinol

Công thức hóa học: CH3OH

Hãng sản xuất: Merck – Đức

Mô tả:

– Nó là một dung môi phân cực và cháy với ngọn lửa không phát sáng.

– Là một dung môi khá độc Ứng dụng:

– Dung môi Methanol GC của hãng Millipore Merck được thiết kế đặc biệt cho sắc ký khí.

– Dung môi này phù hợp với hầu hết sắc ký khí GC, được ứng dụng để phân tích cặn bã và môi trường.

– Dung môi  SupraSolv® cung cấp các quy định phạm vi thời gian lưu lớn nhất

-Dung môi SupraSolv® rất an toàn và đáng tin cậy

Ngoại quan: Chất lỏng trong suốt, không màu, nhẹ, dễ bay hơi, tan hoàn toàn trong nước, có mùi đặc trưng.

Khối lượng phân tử:  32,04 g/mol

Khối lượng riêng: 0,792 g/cm3

Nhiệt độ nóng chảy:  – 98oC

Nhiệt độ sôi:  64,5oC

Áp suất hơi:  128 hPa ( ở 20oC)

Quy cách: Chai thủy tinh 1 lít