Potassiumhexacyanoferrate1049719050-1Potassiumhexacyanoferrate1049719050-1

 Potassium hexacyanoferrate(III) EMPLURA® 50kg Merck

Liên hệ

Sử dụng trong ứng dụng kỹ thuật, được sử dụng để phát hiện quá trình oxy hóa kim loại sẽ dẫn đến rỉ sét, xác định tính chất chống oxy hóa của mẫu.

Quy cách: Bì 50kg.

VNĐ 200.359.000 – 231.184.000

Mô tả

 Potassium hexacyanoferrate(III) EMPLURA® 50kg Merck

Mã code: 1049719050

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Sử dụng trong ứng dụng kỹ thuật, được sử dụng để phát hiện quá trình oxy hóa kim loại sẽ dẫn đến rỉ sét, xác định tính chất chống oxy hóa của mẫu.

Quy cách: Bì 50kg.

VNĐ 200.359.000 – 231.184.000

Tên khác: Potassium ferricyanide

CTHH: K₃[Fe(CN)₆]

Hàm lượng: ≥ 99.0 %

Ứng dụng:

– Các nguyên liệu sử dụng trong ứng dụng kỹ thuật

– Được sử dụng để phát hiện quá trình oxy hóa kim loại sẽ dẫn đến rỉ sét.

– Xác định tiềm năng năng lượng khử sắt của mẫu (chiết xuất, hợp chất hóa học, v.v.) để xác định tính chất chống oxy hóa của mẫu

Thành phần:

– Clorua (Cl) ≤ 0,15%

– Hexacyanoferrate (II) ≤ 0,1%

– Sulfate (SO₄) ≤ 0,01%

Tính chất:

– Hình dạng: rắn, màu đỏ sậm

– Khối lượng mol: 329.25 g/mol

– Mật độ: 1,85 g/cm3 (20 °C)

– Giá trị pH: 6 (50 g/l, H₂O, 20 °C)

– Mật độ khối: 900 – 1000 kg/m3

– Độ hòa tan: 464 g/l

Bảo quản: Bảo quản ở +5°C đến +30°C

Quy cách: Bì 50kg

Sản phẩm tham khảo:

Code Quy cách

1049711000 Chai nhựa 1kg

1049719050 Bì 50kg