Potassium-hexacyanoferrateIII-1Potassium-hexacyanoferrateIII-1

Potassium hexacyanoferrate(III) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur 50kg Merck

Liên hệ

Là hóa chất tinh khiết dạng rắn, màu đỏ đậm, được sử dụng phổ biến như một thuốc thử trong các phản ứng chuẩn độ, tạo phức với các kim loại và hợp chất hữu cơ trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trường học, hay trong sản xuất,…

Quy cách: thùng 50kg

VNĐ 223.980.000 – 258.438.000

Mô tả

Potassium hexacyanoferrate(III) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur 50kg Merck

Mã code: 1049739050

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Là hóa chất tinh khiết dạng rắn, màu đỏ đậm, được sử dụng phổ biến như một thuốc thử trong các phản ứng chuẩn độ, tạo phức với các kim loại và hợp chất hữu cơ trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trường học, hay trong sản xuất,…

Quy cách: thùng 50kg

VNĐ 223.980.000 – 258.438.000

Tên gọi khác: Potassium ferricyanide

Công thức hóa học: K₃[Fe(CN)₆]

Hàm lượng:  ≥ 99.0 %

Ứng dụng:

– Được sử dụng như là một chất oxy hóa để loại bỏ bạc ra khỏi các âm bản và dương bản

– Được sử dụng làm chất oxy hóa trong hóa hữu cơ

– Được dùng trong việc cứng hóa sắt và thép

– Sử dụng phổ biến như một thuốc thử trong các phản ứng chuẩn độ, tạo phức với các kim loại và hợp chất hữu cơ trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trường học, hay trong sản xuất,…

Tính chất:

– Khối lương mol: 329.25 g/mol

– Dạng rắn, màu đỏ đậm

– Mật độ: 1.85 g/cm3 (20 °C)

– Độ pH: 6 (50 g/l, H₂O, 20 °C)

– Mật độ khối: 900 – 1000 kg/m3

– Độ tan: 464 g/l

Bảo quản: Tư +5°C đến +30°C

Quy cách đóng gói: Thùng 50kg

Sản phẩm tham khảo:

Code Quy cách

1049730100 Chai nhựa 100g

1049730250 Chai nhựa 250g

1049731000 Chai nhựa 1kg