Silverchloride11920300250-1Silverchloride11920300250-1

 Silver chloride 99+ for analysis 99+ EMSURE® 25g Merck

Liên hệ

Quy cách đóng gói trong chai nhựa 25g.

Là một muối vô cơ dùng trong phân tích hóa học.

VNĐ 5.429.000 – 6.264.000

Mô tả

 Silver chloride 99+ for analysis 99+ EMSURE® 25g Merck

Mã code: 1192030025

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Quy cách đóng gói trong chai nhựa 25g.

Là một muối vô cơ dùng trong phân tích hóa học.

VNĐ 5.429.000 – 6.264.000

CTHH: AgCl

Hàm lượng: 99.4 – 100.0 %

Ứng dụng:

– Hóa chất cảm quang, trung gian trong công nghiệp

– Được sử dụng trong thấu kính quang điện tử

– Làm cực âm trong pin kích hoạt nước biển

– Sản xuất kính màu

– Dùng trong phân tích hóa học

Tính chất:

– Hình thể bột, màu trắng, không mùi

– Khối lượng mol: 143.32 g/mol

– Điểm nóng chảy: 455 °C

– Điểm sôi/khoảng sôi: 1.547 °C ở 1.013 hPa

– Mật độ: 5,56 g/cm3 ở 20 °C

– Tính tan trong nước: 0,00188 g/l ở 25 °C

Thành phần:

– AgCl: 99.4 – 100.0 %

– Ag: 74.9 – 75.3 %

– Cu ≤ 0.001 %

– Pb ≤ 0.002 %

– Fe ≤ 0.001 %

– Cd ≤ 0.002 %

Bảo quản: +5°C đến +30°C

Thông tin đặt hàng:

Code Quy cách

1192030025 Chai nhựa 25g

1192030100 Chai nhựa 100g