Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • Bể siêu âm DC-80H

  Bể siêu âm DC-80H

  Liên hệ

  Model: DC-80H
  Gọi ngay: 0972098096
  – Bộ hẹn giờ: 1-99 phút – Công suất siêu âm: 50W – Công suất gia nhiệt: 100W – Khối lượng tịnh: 1.9Kg
  Đọc tiếp
 • Bể Rửa Siêu Âm TIERRATECH MOT-4000N

  Bể Rửa Siêu Âm TIERRATECH MOT-4000N

  Liên hệ

  Model: MOT-4000N
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước sử dụng: 2280 x 1380 x 890 mm. – Kích thước nền: 2280 x 1380 mm. – Kích thước bên ngoài: 4090 x 2260 x 1560 mm. (bao gồm cả bể phụ trợ) – Trọng lượng: 2800 Kg.
  Đọc tiếp
 • Bể rửa siêu âm MOT-3000N

  Bể rửa siêu âm MOT-3000N

  Liên hệ

  Model: MOT-3000N
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước sử dụng: 1930 x 990 x 880 mm. – Kích thước nền: 1930 x 990 mm. – Kích thước bên ngoài: 3610 x 1780 x 1465 mm. (bao gồm cả bể phụ trợ) – Trọng lượng: 1850 Kg.
  Đọc tiếp
 • Bể rửa siêu âm MOT-2000N

  Bể rửa siêu âm MOT-2000N

  Liên hệ

  Model: MOT-2000N
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước sử dụng: 1650 x 910 x 790 mm. – Kích thước nền: 1650 x 910 mm. – Kích thước bên ngoài: 3130 x 1610 x 1345 mm. (bao gồm cả bể phụ trợ cả bể điều khiển) – Trọng lượng: 1450 Kg.
  Đọc tiếp
 • Bể rửa siêu âm MOT-1000N

  Bể rửa siêu âm MOT-1000N

  Liên hệ

  Model: MOT-1000N
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước sử dụng: 1410 x 720 x 550 mm. – Kích thước nền tảng: 1410 x 720 mm. – Kích thước bên ngoài: 2780 x 1350 x 1100 mm. (bao gồm cả bể phụ trợ) – Trọng lượng: 550 Kg.
  Đọc tiếp
 • Bể rửa siêu âm MOT-8000

  Bể rửa siêu âm MOT-8000

  Liên hệ

  Model: MOT-8000
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước bên trong: 3000 x 2000 x 1500 mm. – Kích thước sử dụng: 2900 x 2000 x 1200 mm. – Kích thước bên ngoài: 3950 x 2570 x 1800 mm. – Trọng lượng: 3500 Kg.
  Đọc tiếp
 • Bể rửa siêu âm MOT-600N

  Bể rửa siêu âm MOT-600N

  Liên hệ

  Model: MOT-600N
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước sử dụng: 1230 x 650 x 400 mm. – Kích thước nền: 1230 x 650 mm. – Kích thước bên ngoài: 1950 x 1195 x 1070 mm. (bao gồm cả bể phụ trợ) – Trọng lượng: 350 Kg.
  Đọc tiếp
 • Bể rửa siêu âm MOT-400N

  Bể rửa siêu âm MOT-400N

  Liên hệ

  Model: MOT-400N
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước sử dụng: 1060 x 520 x 435 mm. – Kích thước nền: 1060 x 520 mm. – Kích thước bên ngoài: 1720 x 1020 x 1080 mm (bao gồm bể và bảng điều khiển) – Trọng lượng: 320 Kg.
  Đọc tiếp
 • Bể rửa siêu âm MOT-300N

  Bể rửa siêu âm MOT-300N

  Liên hệ

  Model: MOT-300N
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước sử dụng: 860 x 520 x 385 mm. – Kích thước nền : 860 x 520 mm. – Kích thước bên ngoài: 1520 x 1020 x 1030 mm (bao gồm cả thùng và bảng điều khiển) – Trọng lượng: 275 Kg.
  Đọc tiếp