2-Chloro-N,N-dimethylacetamide for synthesis Merck

Liên hệ

2-Chloro-N,N-dimethylacetamide for synthesis.

Được sử dụng trong tổng hợp, xây dựng khối hữu cơ trong phòng thí nghiệm, sử dụng trong quá trình tổng hợp ( S ) -carbinoxamine.

Quy cách: Chai thủy tinh 25ml

Tên gọi khác: N,N-Dimethyl-2-chloroacetamide CTHH: ClCH₂CON(CH₃)₂

Hàm lượng: ≥ 96.5 %

Mô tả

 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide for synthesis Merck

Mã code: 8202900025

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

2-Chloro-N,N-dimethylacetamide for synthesis.

Được sử dụng trong tổng hợp, xây dựng khối hữu cơ trong phòng thí nghiệm, sử dụng trong quá trình tổng hợp ( S ) -carbinoxamine.

Quy cách: Chai thủy tinh 25ml

Tên gọi khác: N,N-Dimethyl-2-chloroacetamide CTHH: ClCH₂CON(CH₃)₂

Hàm lượng: ≥ 96.5 %

Ứng dụng:

–  Được sử dụng trong tổng hợp, xây dựng khối hữu cơ trong phòng thí nghiệm, sử dụng trong quá trình tổng hợp ( S ) -carbinoxamine

Tính chất:

– Hình thể: lỏng, không màu

– Khối lượng mol: 121.56 g/mol

– Điểm sôi: 98 – 100 °C (15 hPa)

– Mật độ: 1,18 g/cm3 (20 °C)

Bảo quản: Bảo quản dưới 30oC

Quy cách: Chai thủy tinh 25ml