Hiển thị 1–12 của 120 kết quả

 • Hóa chất tert-Butylamine

  Hóa chất tert-Butylamine

  Liên hệ

  Model: 75-64-9
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 75-64-9 – Tên khác: 2-methyl-2-Propanamine; 1,1-Dimethylethylamine; 2-Amino-2-methylpropane; Terbutylamine; terbutylamine; 2-methyl-2-propylamine. – Công thức hóa học: C4H11N. – Khối lượng phân tử: 73,14.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất 4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde

  Hóa chất 4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde

  Liên hệ

  Model: 6203-18-5
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 6203-18-5 – Tên khác: p-Dimethylaminocinnamic aldehyde; DMACA reagent; 3-(4-(dimethylamino) phenyl)-2-Propenal;p-Dimethylaminocinnamaldehyde; DMACA Reagent;DMAC;3-[4-(Dimethylamino)phenyl]acrylaldehyde. – Công thức hóa học: C11H13NO. – Khối lượng phân tử: 175,23.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất Guanidine carbonate

  Hóa chất Guanidine carbonate

  Liên hệ

  Model: 593-85-1
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 593-85-1 – Tên khác: Guanidine carbonate salt; imidecarbamide carbonate; guanidine carbonate. – Công thức hóa học: NH2C(=NH)NH2 · 1/2H2CO3. – Khối lượng phân tử: 90,08.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất Citric Acid

  Hóa chất Citric Acid

  Liên hệ

  Model: 77-92-9
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 77-92-9 – Tên khác: Citric acid anhydrous; 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid; Citric acid;. – Công thức hóa học: C6H8O7. – Khối lượng phân tử: 192,12.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất n-Butylamine

  Hóa chất n-Butylamine

  Liên hệ

  Model: 109-73-9
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 109-73-9 – Tên khác: Butylamine 1-Aminobutane; n-Butylamine; butylamine; 1-aminobutane. – Công thức hóa học: C4H11N. – Khối lượng phân tử: 73,14.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất Phytic acid solution

  Hóa chất Phytic acid solution

  Liên hệ

  Model: 83-86-3
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 83-86-3 – Tên khác: myo-Inositol hexakis(dihydrogen phosphate); myo-Inositol hexakis(phosphate); myo-Inositol hexaphosphate; Phytate; cyclohexyl hexaphosphate; phytate (dihydrogen phosphate). – Công thức hóa học: C6H18O24P6. – Khối lượng phân tử: 660,04.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất Phthalide

  Hóa chất Phthalide

  Liên hệ

  Model: 87-41-2
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 87-41-2 – Tên khác: o-Hydroxymethylbenzoic acid lactone; 2-benzofuranone; 1-Isobenzofuranone. – Công thức hóa học: C8H6O2. – Khối lượng phân tử: 134,13.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất MES monohydrate

  Hóa chất MES monohydrate

  Liên hệ

  Model: 145224-94-8
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 145224-94-8 – Tên khác: 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate; 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid; 4-Morpholineethanesulfonic acid monohydrate; 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid monohydrate; MES monohydrate; 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid; 4-morpholinoethanesulfonic acid monohydrate, 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate; 2-(N- Morpholine) ethanesulfonic acid monohydrate. – Công thức hóa học: C6H13NO4S·H2O. – Khối lượng phân tử: 213,25.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất Triethoxy-1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octylsilane

  Hóa chất Triethoxy-1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octylsilane

  Liên hệ

  Model: 51851-37-7
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 51851-37-7 – Tên khác: 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyltriethoxysilane; Triethoxy-1H,1H,2H,2H-perfluoro-n-octylsilane; 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane. – Công thức hóa học: C14H19F13O3Si. – Khối lượng phân tử: 510,37.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất Benzyl isothiocyanate

  Hóa chất Benzyl isothiocyanate

  Liên hệ

  Model: 622-78-6
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 622-78-6 – Tên khác: Isothiocyanic Acid Benzyl Ester; Benzyl mustard oil; Isothiocyanotaomethylbenzene; Benzyl mustard oil; isothiocyanooxymethylbenzene; benzyl isothiocyanate; benzyl isothiocyanate. – Công thức hóa học: C8H7NS. – Khối lượng phân tử: 149,21.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất Diantipyryl methane

  Hóa chất Diantipyryl methane

  Liên hệ

  Model: 1251-85-0
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 1251-85-0 – Tên khác: Diantipyrylmethane;4,4′-Methylenediantipyrine Monohydrate;4,4′-Diantipyrylmethane Monohydrate;Trichachnine monohydrate;4,4′ Methylenediantipyrine;Trichachnine. – Công thức hóa học: C23H24N4O2·H2O. – Khối lượng phân tử: 406,48.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất Tetrachloroethylene

  Hóa chất Tetrachloroethylene

  Liên hệ

  Model: 127-18-4
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 127-18-4 – Tên khác: perchlorethylene; perchlorethylene; Ethylene Tetrachloride PERC Perchlorethylene Porklone Perchloroethylene. – Công thức hóa học: C2Cl4. – Khối lượng phân tử: 165,83.
  Đọc tiếp