Hiển thị 1–12 trong 3655 kết quả

 • Tủ bảo quản âm sâu -86oC 388 lít DW-86L388A

  Liên hệ

  Model: DW-86L388A
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 465 x 630 x 1310 mm – Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 812 x 893 x 1980 mm – Trọng lượng tủ: 255kg – Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz – Công suất: 1000W – Chân tủ có bánh xe tiện di chuyển
  Đặt mua
 •  Tủ bảo quản âm sâu -86oC 486 lít DW-86L486

  Liên hệ

  Model: DW-86L486
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 590 x 630 x 1310 mm – Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 945 x 900 x 1980 mm – Trọng lượng tủ: 290kg – Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz – Công suất: 1000W – Chân tủ có bánh xe tiện di chuyển
  Đặt mua
 • Tủ bảo quản âm sâu -86oC 578 lít DW-86L578

  Liên hệ

  Model: DW-86L578
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 620 x 716 x 1310 mm – Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 895 x 980 x 1980 mm – Trọng lượng tủ: 300kg – Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz – Công suất: 1000W – Chân tủ có bánh xe tiện di chuyển
  Đặt mua
 •  Tủ bảo quản âm sâu -86oC 628 lít DW-86L628

  Liên hệ

  Model: DW-86L628
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 760 x 630 x 1310 mm – Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1035 x 900 x 1980 mm – Trọng lượng tủ: 301kg – Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz – Công suất: 1200W – Chân tủ có bánh xe tiện di chuyển
  Đặt mua
 • ủ bảo quản âm sâu -86oC 728 lít  DW-86L728

  Liên hệ

  Model: DW-86L728
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 766 x 716 x 1310 mm – Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1041 x 980 x 1980 mm – Trọng lượng tủ: 345kg – Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz – Công suất: 1200W – Chân tủ có bánh xe tiện di chuyển
  Đặt mua
 •  Tủ bảo quản âm sâu -86oC 828 lít DW-86L828

  Liên hệ

  Model:  DW-86L828
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 870 x 716 x 1310 mm – Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1145 x 980 x 1980 mm – Trọng lượng tủ: 380kg – Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz – Công suất: 1200W – Chân tủ có bánh xe tiện di chuyển
  Đặt mua
 •  Tủ bảo quản âm sâu -86oC 959 lít DW-86L959

  Liên hệ

  Model: DW-86L959
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 1016 x 716 x 1310 mm – Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1296 x 998 x 1980 mm – Trọng lượng tủ: 450kg – Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz – Công suất: 1300W – Chân tủ có bánh xe tiện di chuyển
  Đặt mua
 •  Tủ bảo quản âm sâu -86oC 100 lít kiểu nằm ngang  DW-86W100

  Liên hệ

  Model:  DW-86W100
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 470 x 450 x 480 mm – Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 769 x 825 x 1120 mm – Trọng lượng tủ: 138kg – Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz – Công suất: 650W – Chân tủ có bánh xe tiện di chuyển
  Đặt mua
 •  Tủ bảo quản âm sâu -86oC 420 lít kiểu nằm ngang DW-86W420

  Liên hệ

  Model: DW-86W420
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 1367 x 462 x 652 mm – Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 2130 x 870 x 1020 mm – Trọng lượng tủ: 310kg – Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz – Công suất: 1000W – Chân tủ có bánh xe tiện di chuyển
  Đặt mua
 • Tủ bảo quản âm sâu -150oC 200 lít kiểu ngang DW-150W200

  Liên hệ

  Model: DW-150W200
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 667 x 462 x 650 mm – Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1670 x 850 x 1060 mm – Trọng lượng tủ: 315kg – Nguồn điện: 380V/ 50Hz – Công suất: 2800W – Chân tủ có bánh xe tiện di chuyển
  Đặt mua
 •  Tủ bảo quản 2 buồng HYCD-282

  Liên hệ

  Model: HYCD-282
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao + Buồng mát: 605 x 510 x 720 mm + Buồng âm: 515 x 465 x 440 mm – Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 736 x 660 x 1810 mm – Trọng lượng tủ: 145kg – Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz – Công suất: 400W
  Đặt mua
 • Binh đựng nitơ lỏng bảo quản mẫu lạnh 2 lít YDS-2-30

  Liên hệ

  Model:  YDS-2-30
  Gọi ngay: 0972098096
  – Đường kính cổ bình: 30 mm – Đường kính ngoài bình: 224 mm – Chiều cao bình: 378 mm – Khối lượng bình rỗng: 2.9 kg – Cung cấp kèm theo: 3 gáo đựng mẫu
  Đặt mua