Hiển thị 1–12 của 1518 kết quả

 • Hóa chất Gallium metal

  Hóa chất Gallium metal

  Liên hệ

  Model: 7440-55-3
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 7440-55-3 – Tên khác: Gallium ingot. – Công thức hóa học: Ga. – Khối lượng phân tử: 69,72.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất D(-)-N-Methylglucamine

  Hóa chất D(-)-N-Methylglucamine

  Liên hệ

  Model: 6284-40-8
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 6284-40-8 – Tên khác: N-Methyl-D-glucamine Meglumine;1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol;Meglumine;D-1-Deoxy-1-(methylamino)glucitol; Meglumine, Glucosamine; 1-deoxy-1-(methylamine)-D-sorbitol, Meglumine; N-Methyl-D-Glucosamine; N-Methyl-D-Glucosamine. – Công thức hóa học: C7H17NO5. – Khối lượng phân tử: 195,21.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất Sodium lignosulfonate

  Hóa chất Sodium lignosulfonate

  Liên hệ

  Model: 8061-51-6
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 8061-51-6 – Tên khác: Lignosulfonic acid sodium salt; dispersing agent M-9; Ligninsulfonic Acid Sodium Salt;Sodium Ligninsulfonate; Sodium lignosulfonate; dispersant M-9. – Công thức hóa học: C20H24Na2O10S2. – Khối lượng phân tử: 534,5.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất Heparin sodium salt

  Hóa chất Heparin sodium salt

  Liên hệ

  Model: 9041-08-1
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 9041-08-1 – Tên khác: Enoxaparin sodium (from Hog intestine). – Công thức hóa học: C9H20N3NaO3. – Khối lượng phân tử: 241,26.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất Polyphosphoric acid

  Hóa chất Polyphosphoric acid

  Liên hệ

  Model: 8017-16-1
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 8017-16-1 – Tên khác: polyphotphat; Axit polyphosphoric. – Công thức hóa học: Hn+2PnO3n+1.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất Cadmium nitrate tetrahydrate

  Hóa chất Cadmium nitrate tetrahydrate

  Liên hệ

  Model: 10022-68-1
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 10022-68-1 – Công thức hóa học: CdN2O6.4H2O. – Khối lượng phân tử: 308,48.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất Mercury standard (Thủy ngân)

  Hóa chất Mercury standard (Thủy ngân)

  Liên hệ

  Model: 7439-97-6
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 7439-97-6 – Tên khác: Quick silver; Liquid silver; Mercuruy. – Công thức hóa học: Hg. – Khối lượng phân tử: 200,59.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất tert-Butylamine

  Hóa chất tert-Butylamine

  Liên hệ

  Model: 75-64-9
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 75-64-9 – Tên khác: 2-methyl-2-Propanamine; 1,1-Dimethylethylamine; 2-Amino-2-methylpropane; Terbutylamine; terbutylamine; 2-methyl-2-propylamine. – Công thức hóa học: C4H11N. – Khối lượng phân tử: 73,14.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất 4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde

  Hóa chất 4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde

  Liên hệ

  Model: 6203-18-5
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 6203-18-5 – Tên khác: p-Dimethylaminocinnamic aldehyde; DMACA reagent; 3-(4-(dimethylamino) phenyl)-2-Propenal;p-Dimethylaminocinnamaldehyde; DMACA Reagent;DMAC;3-[4-(Dimethylamino)phenyl]acrylaldehyde. – Công thức hóa học: C11H13NO. – Khối lượng phân tử: 175,23.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất Guanidine carbonate

  Hóa chất Guanidine carbonate

  Liên hệ

  Model: 593-85-1
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 593-85-1 – Tên khác: Guanidine carbonate salt; imidecarbamide carbonate; guanidine carbonate. – Công thức hóa học: NH2C(=NH)NH2 · 1/2H2CO3. – Khối lượng phân tử: 90,08.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất Citric Acid

  Hóa chất Citric Acid

  Liên hệ

  Model: 77-92-9
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 77-92-9 – Tên khác: Citric acid anhydrous; 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid; Citric acid;. – Công thức hóa học: C6H8O7. – Khối lượng phân tử: 192,12.
  Đọc tiếp
 • Hóa chất n-Butylamine

  Hóa chất n-Butylamine

  Liên hệ

  Model: 109-73-9
  Gọi ngay: 0972098096
  Cas: 109-73-9 – Tên khác: Butylamine 1-Aminobutane; n-Butylamine; butylamine; 1-aminobutane. – Công thức hóa học: C4H11N. – Khối lượng phân tử: 73,14.
  Đọc tiếp