Dụng cụ đo lường là thiết bị để đo đại lượng vật lý. Trong khoa học vật lý, đảm bảo chất lượng và kỹ thuật, đo lường. Là hoạt động thu thập và so sánh định lượng vật lý của các vật thể. Và sự kiện trong thế giới thực.

Các đối tượng và sự kiện tiêu chuẩn được thiết lập được sử dụng làm đơn vị đo, và quá trình đo lường. Đưa ra một số liên quan đến vật phẩm đang nghiên cứu và đơn vị đo lường được tham chiếu. Dụng cụ đo lường và phương pháp đo lường chính thức xác định việc sử dụng thiết bị. Là phương tiện thu được các quan hệ định lượng này.

Hiển thị 1–12 của 676 kết quả