Cadmiumsulfatehydrate1020270100-1Cadmiumsulfatehydrate1020270100-1

 Cadmium sulfate hydrate for analysis EMSURE® ACS-100g

Liên hệ

Cadmium sulfate hydrate là chất rắn, màu trắng nhạt, không mùi.

Quy cách đóng gói: Chai nhựa 100g.

Ứng dụng: Độ tinh khiết cao làm thuốc thử phân tích, là một trong những chất modifier trong phương pháp phân tích AAS, dùng trong mạ điện,…

Mô tả

 Cadmium sulfate hydrate for analysis EMSURE® ACS-100g

 Mã code: 1020270100

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Cadmium sulfate hydrate là chất rắn, màu trắng nhạt, không mùi.

Quy cách đóng gói: Chai nhựa 100g.

Ứng dụng: Độ tinh khiết cao làm thuốc thử phân tích, là một trong những chất modifier trong phương pháp phân tích AAS, dùng trong mạ điện,…

VNĐ 1.636.000 – 1.832.000

Công thức hóa học  3 CdSO₄ * 8 H₂O

Khối lượng mol 769.51 g/mol

Trạng thái Rắn

Màu sắc Màu trắng nhạt

Độ pH 3,0 – 6,0 ở 50 g/l 20 °C

Điểm nóng chảy 41,5 °C

Điểm sôi/khoảng sôi > 80 °C

Khối lượng riêng 3,10 g/cm3 ở 20 °C

Tính tan trong nước 1.130 g/l ở 20 °C

Nhiệt độ phân hủy > 80 °C

Quy cách đóng gói Chai nhựa 100g

Bảo quản +5°C đến +30°C

Thành phần

3 CdSO₄ * 8 H₂O 98.0 – 102.0 %

Chất không hòa tan ≤ 0.005 %

Chloride (Cl) ≤ 0.001 %

Tổng nitơ (N) ≤ 0.0005 %

Ca (Calcium) ≤ 0.005 %

Cu (Copper) ≤ 0.0005 %

Fe (Iron) ≤ 0.0005 %

K (Potassium) ≤ 0.01 %

Na (Sodium) ≤ 0.005 %

Pb (Lead) ≤ 0.002 %

Zn (Zinc) ≤ 0.002 %

Ứng dụng

– Cadmium sulfate hydrate được dùng làm thuốc thử phân tích trong phòng thí nghiệm …

– Cadmium sulfate hydrate được sử dụng rộng rãi cho mạ điện của cadmium trong các mạch điện tử.

– Nó cũng là một tiền thân của các chất nhuộm màu cadmium cơ bản.

– Cadmium sulfate hydrate cũng được sử dụng cho chất điện giải trong tế bào mẫu Weston cũng như chất nhuộm màu trong màn hình huỳnh quang.