Hyamine1622-solution1154801000-1Hyamine1622-solution1154801000-1

 Hyamine® 1622-solution for the determination of anionic tensides 0.004 mol/l Titripur®

Liên hệ

Trạng thái: Lỏng không màu

Quy cách: Chai thủy tinh 1lit

Ứng dụng: Thuốc thử trong phân tích

Mô tả

 Hyamine® 1622-solution for the determination of anionic tensides 0.004 mol/l Titripur®

 Mã code: 1154801000

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Tên gọi khác: N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-[4-(1.1.3.3-tetramethylbutyl)-phenoxyethoxyethyl]ammonium chloride

Trạng thái: Lỏng không màu

Quy cách: Chai thủy tinh 1lit

Ứng dụng: Thuốc thử trong phân tích

VNĐ 652.000 – 802.000

Màu sắc    Không màu

Khối lượng riêng    1.0 g/cm3 (20 °C)

Trạng thái   Lỏng

pH    9 – 10 (H₂O, 20 °C)

Bảo quản    Bảo quản ở nhiệt độ từ +15°C đến +25°C.

Quy cách đóng gói       Chai thủy tinh 1 lit

Ứng dụng  Dùng làm thuốc thử để phân tích