Potassiumhydrogenphthalate-1Potassiumhydrogenphthalate-1

 Potassium hydrogen phthalate Volumetric standard Certipur® Reag. Ph EurReag-80g

Liên hệ

Potassium hydrogen phthalate là chất rắn, không màu, không mùi.

Tên gọi khác: KHP.

Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 80g.

Mô tả

 Potassium hydrogen phthalate Volumetric standard Certipur® Reag. Ph Eur,Reag-80g

 Mã code: 1024000080

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Potassium hydrogen phthalate là chất rắn, không màu, không mùi.

Tên gọi khác: KHP.

Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 80g.

Ứng dụng: Làm thuốc thử phân tích,…

VNĐ 1.610.000 – 1.803.000

Công thức hóa hoc C₈H₅KO₄

Khối lượng mol 204.22 g/mol

Trạng thái Rắn

Màu sắc Không màu

Độ pH Khoảng 4,0 ở 50 g/l 20 °C

Điểm nóng chảy 295 – 300 °C

Khối lượng riêng 1,636 g/cm3

Tính tan trong nước 80 g/l ở 20 °C

Nhiệt độ phân hủy Khoảng 297 °C

Quy cách đóng gói Chai thủy tinh 80g

Bảo quản +15°C đến +25°C

Ứng dụng

– Potassium hydrogen phthalate có thể được sử dụng như một tác nhân đệm (kết hợp với axit clohydric (HCl) hoặc natri hydroxit (NaOH)) nhưng không nên được sử dụng như một bộ đệm cho các phản ứng decarboxyl hóa.

– KHP cũng là một tiêu chuẩn hữu ích cho thử nghiệm tổng carbon  hữu cơ (TOC).