Benzonitrile for synthesis 100ml Merck

Liên hệ

Hóa chất sử dụng trong xây dựng, tổng hợp hữu cơ trong phòng thí nghiệm. Là một dung môi hữu ích và là tiền chất linh hoạt của nhiều dẫn xuất, được sử dụng như là một tiền chất của nhựa benzoguanamine.

Sản phẩm được đóng trong chai thủy tinh 100ml, 500ml, 1l.

Tên sản phẩm: Benzonitrile for synthesis

Tên khác: Phenyl cyanide

CTHH: C₆H₅CN

Hàm lượng: ≥ 99.0 %

Ứng dụng:

– Hóa chất sử dụng trong xây dựng, tổng hợp hữu cơ trong phòng thí nghiệm

– Là một dung môi hữu ích và là tiền chất linh hoạt của nhiều dẫn xuất, được sử dụng như là một tiền chất của nhựa benzoguanamine.

Mô tả

 Benzonitrile for synthesis 100ml Merck

Mã code: 8018000100

Thương hiệu: Merck – Đức

VNĐ 674.000 – 778.000

Mô tả nhanh

Hóa chất sử dụng trong xây dựng, tổng hợp hữu cơ trong phòng thí nghiệm. Là một dung môi hữu ích và là tiền chất linh hoạt của nhiều dẫn xuất, được sử dụng như là một tiền chất của nhựa benzoguanamine.

Sản phẩm được đóng trong chai thủy tinh 100ml, 500ml, 1l.

Tên sản phẩm: Benzonitrile for synthesis

Tên khác: Phenyl cyanide

CTHH: C₆H₅CN

Hàm lượng: ≥ 99.0 %

Ứng dụng:

– Hóa chất sử dụng trong xây dựng, tổng hợp hữu cơ trong phòng thí nghiệm

– Là một dung môi hữu ích và là tiền chất linh hoạt của nhiều dẫn xuất, được sử dụng như là một tiền chất của nhựa benzoguanamine.

Tính chất:

– Khối lượng mol: 103.12 g/mol

– Dạng: lỏng, không màu

– Điểm sôi: 190 °C (1013 hPa)

– Mật độ: 1,00 g / cm3 (20 °C)

– Giới hạn nổ: 1,4 – 7,2% (V)

– Điểm chớp cháy: 70 °C

– Nhiệt độ đánh lửa: 550 °C (thử nghiệm)

– Điểm nóng chảy: -13 °C

– Áp suất hơi: 0,7 hPa (20 °C)

– Độ hòa tan: 10 g/l

Bảo quản: Lưu trữ dưới +30°C.

Quy cách: Chai thủy tinh 100ml

Thông tin đặt hàng:

Code              Quy cách

8018000100 Chai thủy tinh 100ml

8018000500 Chai thủy tinh 500ml

8018001000 Chai thủy tinh 1l