Silica gel 60 extra pure for column chromatography 0.063 – 0.200 mm (70 – 230 mesh ASTM)

Liên hệ

Silica gel, SiO2, Silica gel 60 tinh khiết bổ sung cho sắc ký cột 0,063 – 0,00 mm (70 – 230 mesh ASTM), chai thủy tinh 500g.

Sử dụng trong phòng thí nghiệm.

Công thức hóa học: SiO2

Khối lượng mol 60,08 g / mol

Nhiệt độ sôi  2230 ° C (1013 hPa)

Nhiệt độ nóng chảy  1710 ° C pH  7 (100 g / l, H₂O, 20 ° C)

Mật độ  200 – 1430 kg / m3

Quy cách đóng gói  Chai thủy tinh 500g

Mô tả

 Silica gel 60 extra pure for column chromatography 0.063 – 0.200 mm (70 – 230 mesh ASTM)

Mã code: 1077540500

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Silica gel, SiO2, Silica gel 60 tinh khiết bổ sung cho sắc ký cột 0,063 – 0,00 mm (70 – 230 mesh ASTM), chai thủy tinh 500g.

Sử dụng trong phòng thí nghiệm.

Công thức hóa học: SiO2

Khối lượng mol 60,08 g / mol

Nhiệt độ sôi  2230 ° C (1013 hPa)

Nhiệt độ nóng chảy  1710 ° C pH  7 (100 g / l, H₂O, 20 ° C)

Mật độ  200 – 1430 kg / m3

Quy cách đóng gói  Chai thủy tinh 500g

Bảo quản Không hạn chế

Thành phần Chloride (Cl) ≤ 0.008 % Sulfate (SO₄) ≤ 0.003 % Cd (Cadmium) ≤ 0.0005 % Cu (Copper) ≤ 0.0005 % Fe (Iron) ≤ 0.002 % Pb (Lead)≤ 0.0005 % Zn (Zinc) ≤ 0.0005 %

Ứng dụng

Sử dụng cho sắc ký cột Làm giảm độ ẩm môi trường xung quanh sản phẩm.