CeliteHyfloSupercel1026881000-1CeliteHyfloSupercel1026881000-1

 Celite® Hyflo Supercel 1kg Merck

Liên hệ

Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử trong phân tích hóa học tại phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu, vv.

Được sử dụng làm chất lọc, chất độn chức năng trong sơn, nhựa, chất xúc tác, dược phẩm và các hóa chất khác.

Quy cách: Chai nhựa 1kg.

Mô tả

 Celite® Hyflo Supercel 1kg Merck

Mã code: 1026881000

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử trong phân tích hóa học tại phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu, vv.

Được sử dụng làm chất lọc, chất độn chức năng trong sơn, nhựa, chất xúc tác, dược phẩm và các hóa chất khác.

Quy cách: Chai nhựa 1kg.

VNĐ 2.122.000 – 2.448.000

Cas: 68855-54-9

Ứng dụng:

– Được sử dụng làm chất lọc, chất độn chức năng trong sơn, nhựa, chất xúc tác, dược phẩm và các hóa chất khác.

– Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử trong phân tích hóa học tại phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu, vv.

Tính chất:

– Khối lượng mol: 12,01 g/mol

– Dạng: rắn, trắng/ không màu

– Mật độ: 2,36 g/cm3 (20 °C)

– Điểm nóng chảy> 450 °C

– Giá trị pH: 10 (100 g / l, H₂O, 20 °C)

– Mật độ lớn: 300 kg/m3

– Độ hòa tan: 0,0037 g/l

Bảo quản: Nhiệt độ lưu trữ từ +5°C đến +30°C

Quy cách: Chai nhựa 1kg