Ethanol 96% EMSURE® Reag. Ph Eur 2.5l Merck

Liên hệ

– Khối lượng mol: 46.07 g/mol

– Hình thể: thể lỏng, không màu, giống cồn

– Ngưỡng mùi: 0,1 – 5058,5 ppm

– Độ pH: 7,0 ở 10 g/l 20 °C

– Điểm nóng chảy: -117 °C

– Điểm sôi/khoảng sôi: 78 °C ở 1.013 hPa

– Điểm chớp cháy: 17 °C

Mô tả

 Ethanol 96% EMSURE® Reag. Ph Eur 2.5l Merck

Mã code: 1590102500

Thương hiệu: Merck – Đức

Tên sản phẩm: Ethanol 96% EMSURE® Reag. Ph Eur

Tên khác: Ethyl alcohol, EtOH

CTHH: C₂H₅OH

Hàm lượng: 92.6 – 95.2 %

Hãng- Xuất xứ: Merck- Đức

Ứng dụng:

– Thuốc thử để phân tích

– Sản xuất hóa chất

– Dung môi hòa tan các chất

Thành phần: C₂H₅OH: 92.6 – 95.2 %

Tính chất:

– Khối lượng mol: 46.07 g/mol

– Hình thể: thể lỏng, không màu, giống cồn

– Ngưỡng mùi: 0,1 – 5058,5 ppm

– Độ pH: 7,0 ở 10 g/l 20 °C

– Điểm nóng chảy: -117 °C

– Điểm sôi/khoảng sôi: 78 °C ở 1.013 hPa

– Điểm chớp cháy: 17 °C

– Giới hạn dưới của cháy nổ: 3,1 %(V)

– Giới hạn trên của cháy nổ: 27,7 %(V)

– Áp suất hóa hơi: Khoảng59 hPa ở 20 °C

– Mật độ: 0,805 – 0,812 g/cm3 ở 20 °C

– Tính tan trong nước: ở 20 °C hòa tan được

– Độ nhớt, động lực: 1,2 mPa.s ở 20 °C

Bảo quản:Bảo quản từ +5°C đến +30°C.

Quy cách đóng gói:Chai thủy tinh 2.5l

Thông tin đặt hàng:

Code 1590100500 Chai thủy tinh 500ml

1590102500 Chai thủy tinh 2.5l