Dimethyl sulfoxide for analysis EMSURE® ACS – 1000ml

Liên hệ

Dimethyl sulfoxide là chất lỏng không màu.

Tên gọi khác: Methanesulfinylmethane, Methyl sulfoxide, Dimethyl(oxido)sulfur, DMSO.

Công thức hóa học: (CH₃)₂SO.

Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 1000ml.

Ứng dụng: làm thuốc thử phân tích, sản xuất hóa chất,…

Khối lượng mol 78.13 g/mol

Trạng thái Lỏng

Mô tả

 Dimethyl sulfoxide for analysis EMSURE® ACS – 1000ml

Mã code: 1029521000

Thương hiệu: Merck – Đức

VNĐ 1.668.000 – 2.001.000

Mô tả nhanh

Dimethyl sulfoxide là chất lỏng không màu.

Tên gọi khác: Methanesulfinylmethane, Methyl sulfoxide, Dimethyl(oxido)sulfur, DMSO.

Công thức hóa học: (CH₃)₂SO.

Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 1000ml.

Ứng dụng: làm thuốc thử phân tích, sản xuất hóa chất,…

Khối lượng mol 78.13 g/mol

Trạng thái Lỏng

Màu sắc Không màu

Điểm nóng chảy 18,5 °C

Điểm sôi/khoảng sôi 189 °C ở 1.013 hPa

Điểm chớp cháy 87 °C

Giới hạn cháy nổ 1.8 – 63.0 %(V)

Áp suất hóa hơi 0,6 hPa ở 20 °C

Tỷ trọng hơi tương đối 2,7

Khối lượng riêng 1,10 g/cm3 ở 20 °C

Tính tan trong nước 1.000 g/l ở 20 °C

Quy cách đóng gói Chai thủy tinh 1000ml

Bảo quản +5°C đến +30°C

Thành phần (CH₃)₂SO ≥ 99.9 % Fe (Iron) ≤ 0.0001 % Kim loại năng ( như Pb) ≤ 0.0001 % Nước ≤ 0.1 %

Ứng dụng

– Dimethyl sulfoxide được sử dụng rộng rãi như một dung môi hóa học.

– Bởi vì nó có khả năng thâm nhập vào màng sinh học, nó được sử dụng như một dung môi để bôi thuốc. Nó cũng được sử dụng để bảo vệ các mô trong quá trình bảo quản lạnh.

– Dimethyl Sulfoxide là chất trung gian để điều chế các chất khác.

– Được dùng trong chất phụ gia sơn.

– Dimethyl Sulfoxide được dùng làm dung môi để làm sạch hoặc tẩy nhờn.