Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur 4 lít

Liên hệ

Công thức hóa học: CH₃CN ( hoặc C₂H₃N)

Tên gọi khác: ACN, Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane

Trạng thái: là chất lỏng, không màu, có mùi giống ete, dễ bay hơi Acetonitrile for LC của hãng Millipore Merck được thiết kế đặc biệt về độ tinh khiết phân tích sử dụng chủ yếu làm dung môi, pha động trong phép phân tích sắc ký lỏng HPLC, LC/MS

Quy cách đóng gói: chai thủy tinh 4 lít

Khối lượng mol 41.05 g/mol

Điểm nóng chảy -45,7 °C

Điểm sôi/khoảng sôi 81,6 °C ở 1.013 hPa

Điểm chớp cháy 2 °C

Mô tả

Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur 4 lít

Mã code: 1000304000

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Công thức hóa học: CH₃CN ( hoặc C₂H₃N)

Tên gọi khác: ACN, Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane

Trạng thái: là chất lỏng, không màu, có mùi giống ete, dễ bay hơi Acetonitrile for LC của hãng Millipore Merck được thiết kế đặc biệt về độ tinh khiết phân tích sử dụng chủ yếu làm dung môi, pha động trong phép phân tích sắc ký lỏng HPLC, LC/MS

Quy cách đóng gói: chai thủy tinh 4 lít

Khối lượng mol 41.05 g/mol

Điểm nóng chảy -45,7 °C

Điểm sôi/khoảng sôi 81,6 °C ở 1.013 hPa

Điểm chớp cháy 2 °C

Mật độ 0,786 g/cm3 ở 20 °C

Áp suất hóa hơi 97 hPa ở 20 °C

Giới hạn cháy nổ 3.0 – 17 %(V)

Nhiệt độ bảo quản +5°C to +30°C.

Khối lượng riêng  0.786 g/cm3 (20 °C)

Thành phần chính CH₃CN ≥ 99.9 % Nước  ≤ 0.02 %

Ứng dụng

-Sử dụng chủ yếu làm dung môi, pha động trong phép phân tích sắc ký lỏng HPLC, LC/MS

– Sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng liên quan đến pin điện do có hằng số điện môi cao và khả năng phân rã các chất điện li