Iodinesolution1090991000-1Iodinesolution1090991000-1

 Iodine solution c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titripur® Reag. Ph Eur 1l Merck

Liên hệ

Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử để phân tích trong phòng thí nghiệm.

Sử dụng trong các thí nghiệm khác nhau để quan sát cách màng tế bào thẩm thấu và khuếch tán.

Quy cách: Chai thủy tinh 1l.

Mô tả

 Iodine solution c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titripur® Reag. Ph Eur 1l Merck

Mã code: 1090991000

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử để phân tích trong phòng thí nghiệm.

Sử dụng trong các thí nghiệm khác nhau để quan sát cách màng tế bào thẩm thấu và khuếch tán.

Quy cách: Chai thủy tinh 1l.

VNĐ 1.167.000 – 1.346.000

Ứng dụng:

– Sử dụng trong các thí nghiệm khác nhau để quan sát cách màng tế bào sử dụng thẩm thấu và khuếch tán.

– Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử để phân tích trong phòng thí nghiệm.

Thành phần:

– Clorua (Cl) ≤ 0,01%

– Sunfat (SO₄) ≤ 0,02%

– Fe (Sắt) ≤ 0,05%

– Kim loại nặng (dưới dạng Pb) ≤ 0,01%

Tính chất:

– Dạng: lỏng, màu nâu

– Mật độ: 1,02 g/cm3 (20°C)

– Giá trị pH: 3,5 (H₂O, 20°C)

Bảo quản: Bảo quản từ +15°C to +25°C.

Quy cách: Chai thủy tinh 1l

Sản phẩm tham khảo:

Code Quy cách

1090991000 Chai thủy tinh 1l

1090991003 Chai thủy tinh 1l