Ninhydrin GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 10g Merck

Liên hệ

Ninhydrin GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur.

Hóa chất được sử dụng trong phân tích hóa học, trong phân tích axit amin của protein.

Sử dụng để theo dõi sự bảo vệ trong tổng hợp peptide pha rắn.

Quy cách: Chai nhựa 10g.

Tên sản phẩm: Ninhydrin GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

Tên khác: 2,2-Dihydroxy-1,3-dioxohydrindene, 2,2-Dihydroxy-1,3-indandione, Indantrione hydrate, Triketohydrindene hydrate

CTHH: C₉H₆O₄

Mô tả

 Ninhydrin GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 10g Merck

Mã code: 1067620010

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Ninhydrin GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur.

Hóa chất được sử dụng trong phân tích hóa học, trong phân tích axit amin của protein.

Sử dụng để theo dõi sự bảo vệ trong tổng hợp peptide pha rắn.

Quy cách: Chai nhựa 10g.

Tên sản phẩm: Ninhydrin GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

Tên khác: 2,2-Dihydroxy-1,3-dioxohydrindene, 2,2-Dihydroxy-1,3-indandione, Indantrione hydrate, Triketohydrindene hydrate

CTHH: C₉H₆O₄

Hãng – xuất xứ: Merck – Đức

Ứng dung:

– Hóa chất được sử dụng trong phân tích hóa học, trong phân tích axit amin của protein

– Được sử dụng để theo dõi sự bảo vệ trong tổng hợp peptide pha rắn

– Sử dụng bởi các nhà điều tra pháp y trong việc phân tích dấu vân tay tiềm ẩn trên các bề mặt xốp như giấy.

Tính chất:

– Hình dạng: rắn, màu vàng nhạt

– Khối lượng mol: 178.15 g/mol

– Điểm nóng chảy: 250 – 258 °C (phân hủy)

– Giá trị pH: 4,6 – 5,0 (10 g/l, H₂O, 20 °C)

– Mật độ lớn: 680 kg/m3

– Độ hòa tan: 20 g/l

Bảo quản: Bảo quản từ +15°C đến +25°C.

Quy cách: Chai nhựa 10g

Sản phẩm tham khảo:

Code 1067620010 Chai nhựa 10g

1067620100 Chai nhựa 100g

1067621000 Chai nhựa 1kg