Magnesiumoxide1058650100-1Magnesiumoxide1058650100-1

Magnesium oxide for analysis EMSURE® 100g Merck

Liên hệ

Dạng rắn, màu trắng.

Là một thành phần chống cháy chính trong vật liệu xây dựng; được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước và đất , xử lý nước thải, xử lý nước uống, xử lý khí thải và xử lý chất thải cho khả năng đệm axit và hiệu quả liên quan trong việc ổn định các kim loại nặng hòa tan.

Quy cách: chai nhựa 100g

Mô tả

 Magnesium oxide for analysis EMSURE® 100g Merck

Mã code: 1058650100

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Dạng rắn, màu trắng.

Là một thành phần chống cháy chính trong vật liệu xây dựng; được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước và đất , xử lý nước thải, xử lý nước uống, xử lý khí thải và xử lý chất thải cho khả năng đệm axit và hiệu quả liên quan trong việc ổn định các kim loại nặng hòa tan.

Quy cách: chai nhựa 100g

VNĐ 2.181.000 – 2.516.000

CTHH: MgO

Tên khác: Magnesia usta

Hàm lượng: ≥ 97.0 %

Ứng dụng:

– Là một thành phần chống cháy chính trong vật liệu xây dựng

– Được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước và đất , xử lý nước thải, xử lý nước uống, xử lý khí thải và xử lý chất thải cho khả năng đệm axit và hiệu quả liên quan trong việc ổn định các loài kim loại nặng hòa tan

– Sử dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu.

Tính chất:

– Khối lượng mol: 40,3 g/mol

– Dạng rắn, màu trắng

– Độ pH: 10,3 ở 20 °C (dung dịch bão hòa)

– Điểm nóng chảy: 2.800 °C

– Điểm sôi/khoảng sôi: 3.600 °C ở 1.000 hPa

Bảo quản: Nhiệt độ lưu trữ: không hạn chế

Quy cách: chai nhựa 100g

 Sản phẩm tham khảo:

Code Quy cách

1058650100 Chai nhựa 100g

1058650500 Chai nhựa 500g