NitrateBroth-1NitrateBroth-1

 Nitrate Broth

Liên hệ

Nitrate Broth được khuyên dùng để phát hiện vi khuẩn khử nitrate.

Mô tả

 Nitrate Broth

(Complies as per ISO 17025:2005)

 Mã hàng: M439-500G

Nhà sản xuất: Himedia

Packings :

M439-100G,M439-500G

Nitrate Broth M439

Nitrate Broth được khuyên dùng để phát hiện vi khuẩn khử nitrate.

Thành phần**

Thành phần Gms / Lít

Tiêu hóa mô động vật theo đường tiêu hóa 5.000

Chiết xuất thịt bò 3.000

Kali nitrat 1.000

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 7,0 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn

Pha 9,00 gam trong 1000 ml nước cất. Đun nóng nếu cần để môi trường hòa tan hoàn toàn. Phân phối trong ống và

tiệt trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút.