EMBAgarLevine-1EMBAgarLevine-1

 EMB Agar, Levine

Liên hệ

Được khuyến nghị để phân lập, liệt kê và phân biệt các thành viên của Enterobacteriaceae từ lâm sàng và không

mẫu lâm sàng.

Mô tả

 EMB Agar, Levine

Mã hàng: M022-500G

Nhà sản xuất: Himedia

Đóng gói:

M022-100G , M022-500G

Mục đích sử dụng:

Được khuyến nghị để phân lập, liệt kê và phân biệt các thành viên của Enterobacteriaceae từ lâm sàng và không

mẫu lâm sàng.

Hướng dẫn sử dụng

Hòa 37,46 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun đến sôi để môi trường hòa tan hoàn toàn. Khử trùng bằng

hấp tiệt trùng ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút. TRÁNH VIỆC LÀM QUEN THUỘC. Làm nguội đến 50 ° C và lắc môi trường trong

để oxy hóa xanh metylen (tức là khôi phục lại màu xanh lam của nó) và để tạo huyền phù kết tủa, là một phần thiết yếu của

Trung bình. Thận trọng: Bảo quản môi trường tránh ánh sáng để tránh quang oxy hóa.