(S)-(+)-Mandelic acid for resolution of racemates for synthesis 5g Merck

Liên hệ

Là hóa chất được sử dụng trong phòng thí nghiệm để phân giải các chất cho tổng hợp hữu cơ.

Quy cách: Chai thủy tinh 5g.

Tên khác: L-Mandelic acid, L-α-Hydroxyphenylacetic acid

CTHH: C₆H₅CH(OH)COOH

Hàm lượng: ≥ 99.0 %

Mô tả

 (S)-(+)-Mandelic acid for resolution of racemates for synthesis 5g Merck

Mã code: 8069250005

Thương hiệu: Merck – Đức

VNĐ 862.000 – 995.000

Mô tả nhanh

Là hóa chất được sử dụng trong phòng thí nghiệm để phân giải các chất cho tổng hợp hữu cơ.

Quy cách: Chai thủy tinh 5g.

Tên khác: L-Mandelic acid, L-α-Hydroxyphenylacetic acid

CTHH: C₆H₅CH(OH)COOH

Hàm lượng: ≥ 99.0 %

Ứng dụng:

– Là hóa chất được sử dụng trong phòng thí nghiệm để phân giải các chất cho tổng hợp hữu cơ

Tính chất:

– Khối lượng mol: 152.15 g/mol

– Hình thể: rắn, màu trắng

– Điểm chớp cháy> 190 °C

– Điểm nóng chảy: 130 – 132 °C

– Giá trị pH: 2,1 (60 g/l, H₂O, 20 °C)

– Mật độ lớn: 670 kg/m3

Bảo quản: Lưu trữ dưới + 30 °C

Quy cách: Chai thủy tinh 5g

Sản phẩm tham khảo:

Code Quy cách

8069250005 Chai thủy tinh 5g

8069250025 Chai thủy tinh 25g