Tetrachloroethylene EMPLURA® 2.5l Merck

Liên hệ

Là một dung môi tuyệt vời cho các vật liệu hữu cơ, được sử dụng để khử các bộ phận kim loại trong ngành công nghiệp ô tô và kim loại khác, thường là hỗn hợp với các chlorocarbons khác.

Quy cách: chai thủy tinh 2.5l.

Tên khác: Ethylene tetrachloride, Perchloroethylen, PCE

CTHH:  Cl₂CCCl₂ hay C₂Cl₄

Hàm lượng: ≥ 99.0 %

Mô tả

 Tetrachloroethylene EMPLURA® 2.5l Merck

Mã code: 1009642500

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Là một dung môi tuyệt vời cho các vật liệu hữu cơ, được sử dụng để khử các bộ phận kim loại trong ngành công nghiệp ô tô và kim loại khác, thường là hỗn hợp với các chlorocarbons khác.

Quy cách: chai thủy tinh 2.5l.

Tên khác: Ethylene tetrachloride, Perchloroethylen, PCE

CTHH:  Cl₂CCCl₂ hay C₂Cl₄

Hàm lượng: ≥ 99.0 %

Ứng dụng:

– là một dung môi tuyệt vời cho các vật liệu hữu cơ

– được sử dụng rộng rãi trong giặt khô

– được sử dụng để khử các bộ phận kim loại trong ngành công nghiệp ô tô và kim loại khác, thường là hỗn hợp với các chlorocarbons khác.

– được sử dụng trong các máy dò neutrino trong đó neutrino tương tác với neutron trong nguyên tử clo và chuyển đổi nó thành proton để tạo thành argon

Tính chất:

– Khối lượng mol: 165,83 g/mol

– Dạng lỏng, không màu

– Điểm nóng chảy: -22°C

– Điểm sôi/khoảng sôi: 121°C ở 1.013 hPa

– Mật độ: 1,62 g/cm3 ở 20°C

– Tính tan trong nước: 0,16 g/l ở 20°C

Bảo quản: Bảo quản ở +2°C đến +25°C

Sản phẩm tham khảo:

Code

1009641000 chai thủy tinh 1l

1009642500 chai thủy tinh 2,5l

1009646025 thùng trống 25l

1009649190 thùng thép 190l