Isopropylamine for synthesis 100ml Merck

Liên hệ

Isopropylamine for synthesis.

Được sử dụng như một tác nhân khử màu và như một chất trung gian trong việc điều chế các chất hữu cơ.

Quy cách: Chai thủy tinh 100ml.

Tên sản phẩm: Isopropylamine for synthesis

Tên gọi khác: 2-Aminopropane

CTHH: (CH₃)₂CHNH₂

Hàm lượng: ≥ 99.0 % Hãng

– Xuất xứ: Merck – Đức

Mô tả

 Isopropylamine for synthesis 100ml Merck

Mã code: 8074760100

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Isopropylamine for synthesis.

Được sử dụng như một tác nhân khử màu và như một chất trung gian trong việc điều chế các chất hữu cơ.

Quy cách: Chai thủy tinh 100ml.

Tên sản phẩm: Isopropylamine for synthesis

Tên gọi khác: 2-Aminopropane

CTHH: (CH₃)₂CHNH₂

Hàm lượng: ≥ 99.0 % Hãng

– Xuất xứ: Merck – Đức

Ứng dụng:

– Được sử dụng như một tác nhân khử màu và như một chất trung gian trong việc điều chế các chất hữu cơ

– Hóa chất được sử dụng trong phòng thí nghiệm để xây dựng, tổng hợp các khối hữu cơ.

Thành phần:

– Nước ≤ 0.50 %

Tính chất:

– Hình thể: lỏng, không màu

– Khối lượng mol: 59.11 g/mol

– Điểm sôi: 32 °C (1013 hPa)

– Mật độ: 0,69 g/cm3 (20 °C)

– Giới hạn nổ: 2 – 10,4% (V)

– Điểm chớp cháy: -37 °C

– Nhiệt độ đánh lửa: 330 °C

– Giá trị pH: 13 (700 g/l, H₂O, 20 °C)

– Áp suất hơi: 631 hPa (20 °C)

– Độ nhớt động học: 0,47 mm2/s (20 °C)

– Độ hòa tan: 1000 g/l

Bảo quản:  Bảo quản ở +30°C.

Quy cách: Chai thủy tinh 100ml

Sản phẩm tham khảo:

Code 8074760100 Chai thủy tinh 100ml

8074761000 Chai thủy tinh 1l

8074762500 Chai thủy tinh 2.5l