Tryptone Glucose Extract Agar (Tryptone Glucose Yeast Extract Agar)

Liên hệ

Định mức 24 gam trong 1000 ml nước cất  . Đun đến sôi để môi trường hòa tan hoàn toàn. Khử trùng bằng hấp tiệt trùng ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút. % QQNVQ u% Trộn đều và đổ vào đĩa Petri vô trùng.

Mô tả

 Tryptone Glucose Extract Agar (Tryptone Glucose Yeast Extract Agar)

Code:M014-500G

Nhà sản xuất: Himedia

Đóng gói:M014-100G, M014-500G

Nấm men Tryptone Glucose Extract Agar

Thành phần Gms / Lít

Tripton           5.000

Yeast extract  3.000

Glucose          1.000

Agar               15.000

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 7,0 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn sử dụng:

Định mức 24 gam trong 1000 ml nước cất  . Đun đến sôi để môi trường hòa tan hoàn toàn. Khử trùng bằng hấp tiệt trùng ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút. % QQNVQ u% Trộn đều và đổ vào đĩa Petri vô trùng.