Trong vi sinh, tủ ẩm là 1 thiết bị cách nhiệt kèm theo. Cung cấp 1 điều kiện tối ưu về nhiệt độ, độ ẩm và môi trường cần thiết cho sự phát triển của sinh vật.

Tù ẩm là gi? Tủ ấm là 1 phần không thể thiếu của phòng thí nghiệm. Cần thiết trong việc nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện nhân tạo. Ngoài ra còn có thể sử dụng để nuôi cấy cả sinh vật đơn bào và đa bào.

Nguyên tắc hoạt động của Tủ ấm là gì ?

 

Tủ âm dựa trên nguyên tắc thông số cụ thể cho sự tăng trưởng và phát triển của vi sinh vật đòi hỏi. Tất cả các thiết bị đều dựa trên khái niệm về sinh vật khi chúng được cung cấp 1 điều kiện tối ưu về nhiệt độ, độ ẩm, oxy và CO2. Chúng sẽ phát triển và phân tách để tạo ra nhiều sinh vật hơn.

Trong tủ ẩm, bộ điều khiển nhiệt duy trì nhiệt độ không đổi. Có thể độc được từ bên ngoài thông qua nhiệt kể. Nhiệt độ được duy trị bằng cách sử dụng các chu kỳ sưởi ấm và không sưởi ấm. Trong chu trình gia nhiệt bộ điều nhiệt làm nóng buồng ấp. Trong thời gian không làm nóng quá trình gia nhiệt được dùng lại. Và buồng ấp được làm mát bằng cách tỏa nhiệt ra xung quanh.

 

Cách nhiệt bên ngoài tạo điều kiện biệt lập bên trong tủ ấm. Cho phép vi khuẩn phát triển hiệu quả. Tương tự, các thông số khác như độ ẩm, luồng không khi cũng được duy trì thông qua cơ chế khác nhau. Tạo thành 1 môi trường tương tự môi trường tự nhiên của vi sinh vật

Tương tự như vậy, chúng cung cấp điều khiển để điều chỉnh hoặc duy trì nồng độ CO2, cân bằng pH và độ ẩm cần thiết. Sự thay đổi của tủ ẩm truyền thống, cho phép sự di chuyển liên tục của việc nghiên cứu nuôi cây hướng lên phía trước với nhiều công nghệ ngày càng hiện đại hơn.

Công dụng tủ ấm Tủ ấm được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

 

Bao gồm nuôi cấy tế bào nghiên cứu được phẩm, nghiên cứu huyết học và sinh hóa. 1 số cách sử dụng tủ ấm như sau:

  • Tủ ấm sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật hoặc tổ bào Tù ẩm là gi  Tù ẩm là gi
  • Duy trì việc nuôi cấy các sinh vật sử dụng trong tương lai.
  • Tăng tốc độ sinh trưởng của sinh vật có tốc độ sinh trưởng kéo dài trong tự nhiên.
  • Tái sản xuất các khuẩn lạc vi sinh vật và xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau đó
  • Sử dụng để nhân giống côn trùng hoặc ấp trứng trong lĩnh vực đồng vật học. Tù ẩm là gi  Tù ẩm là gi
  • Cung cấp 1 điều kiện được kiểm soát để lưu trữ mẫu trước khi có thể xử lý trong phòng thí nghiệm

 

Tags: