Axeton-cho-HPLC-CAS-67-64-1.avaAxeton-cho-HPLC-CAS-67-64-1.ava

Axeton, cho HPLC

Liên hệ

 Axeton, cho HPLC CAS: 67-64-1

Nhãn hiệu:   Fisher Chemical

Mã hàng: A / 0606/17

CAS: 67-64-1

Số MDL 8765

Hình thức vật lý Chất lỏng

Mô tả

 Axeton, cho HPLC CAS: 67-64-1

Nhãn hiệu:   Fisher Chemical

Mã hàng: A / 0606/17

Thông số kỹ thuật:

CAS: 67-64-1

Số MDL 8765

Hình thức vật lý Chất lỏng

Áp suất hơi 247mbar ở 20 ° C

Độ nhớt 0,32 mPaS ở 20 ° C

Màu sắc Không màu độ pH 7

Công thức phân tử C 3 H 6 O

Cân công thức 58,08g / mol

Bao bì Chai thủy tinh màu hổ phách

Mật độ hơi  2

Điểm sôi   56 ° C

Độ nóng chảy  -95 ° C

Định lượng  2,5L

Các mã hàng tham khảo:

A / 0606/15   chai 1 lít

A / 0606/17   chai 2,5 lít