Axit-boric-AR-duoc-chung-nhan-de-phan-tich-Boric-acid-certified-ar-analysis-Fisher-Chemical-10043-35-3.avaAxit-boric-AR-duoc-chung-nhan-de-phan-tich-Boric-acid-certified-ar-analysis-Fisher-Chemical-10043-35-3.ava

Axit boric, AR được chứng nhận để phân tích, Boric acid certified ar analysis Fisher Chemical ™

Liên hệ

Axit boric, AR được chứng nhận để phân tích, Boric acid certified ar analysis Fisher Chemical ™

Nhãn hiệu:   Fisher Chemical B / 3800/60

Màu sắc trắng độ pH 3,8 đến 4,8

Công thức phân tử H 3 BO 3

Cân công thức 61,83g / mol

Mô tả

 Axit boric, AR được chứng nhận để phân tích, Boric acid certified ar analysis Fisher Chemical ™

Nhãn hiệu:   Fisher Chemical B / 3800/60

Thông số kỹ thuật:

Màu sắc trắng độ pH 3,8 đến 4,8

Công thức phân tử H 3 BO 3

Cân công thức 61,83g / mol

Bao bì Lọ bột nhựa

Độ nóng chảy 169 ° C

Định lượng 1 kg

CAS 10043-35-3

Số MDL 11337

Hình thức vật lý Bột rắn

Áp suất hơi 2,7mbar ở 20 ° C

Các mã hàng tham khảo;

B / 3800/53    chai 500g

B / 3800/60   chai 1 kg

B / 3800/62   chai 2,5 kg