Bể ổn nhiệt có lắc 22 lít LSB-015S Labtech

Liên hệ