Benzyl-Alcohol-Extra-Pure-SLR-dap-ung-dac-diem-ky-thuat-phan-tich-cua-PH.Eur-BP-USP-Fisher-Chemical.avaBenzyl-Alcohol-Extra-Pure-SLR-dap-ung-dac-diem-ky-thuat-phan-tich-cua-PH.Eur-BP-USP-Fisher-Chemical.ava

Benzyl Alcohol, Extra Pure, SLR, đáp ứng đặc điểm kỹ thuật phân tích của Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical ™

Liên hệ

 Benzyl Alcohol, Extra Pure, SLR, đáp ứng đặc điểm kỹ thuật phân tích của Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical ™

Nhãn hiệu:   Fisher Chemical

Mã hàng:  B / 2550 / PB17

Bao bì Chai thủy tinh tráng nhựa

Áp suất hơi 0,13mbar ở 20 ° C

Màu sắc Màu vàng

Định lượng 2,5L

Mô tả

 Benzyl Alcohol, Extra Pure, SLR, đáp ứng đặc điểm kỹ thuật phân tích của Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical ™

Nhãn hiệu:   Fisher Chemical

Mã hàng:  B / 2550 / PB17

Thông số kỹ thuật:

Bao bì Chai thủy tinh tráng nhựa

Áp suất hơi 0,13mbar ở 20 ° C

Màu sắc Màu vàng

Định lượng 2,5L

Công thức phân tử C 7 H 8 O

Cân công thức 108,14g / mol

Mật độ hơi 3,72

Điểm sôi 205 ° C

Độ nóng chảy -15 ° C

CAS 100-51-6

Số MDL 4599

Hình thức vật lý Chất lỏng