bodieukhienbepdunbinhcauWHM-C10D-1bodieukhienbepdunbinhcauWHM-C10D-1

 Bộ điều khiển nhiệt độ từ xa cho bếp đun bình cầu (kỹ thuật số)

Liên hệ

Bộ điều khiển kỹ thuật số từ

Khoảng điều chỉnh nhiệt độ: nhiệt độ phòng +5oC tới 700oC

Độ đồng đều nhiệt độ: ±1oC

Mô tả

 Bộ điều khiển nhiệt độ từ xa cho bếp đun bình cầu (kỹ thuật số)

Model: WHM-C10D

Code: DH.WHM12500

Hãng: Daihan – Hàn Quốc

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bộ điều khiển kỹ thuật số từ

Khoảng điều chỉnh nhiệt độ: nhiệt độ phòng +5oC tới 700oC

Độ đồng đều nhiệt độ: ±1oC