Bồn rửa thí nghiệm XSD8104

Liên hệ

Mô tả

 Bồn rửa thí nghiệm XSD8104

Bồn nhựa PP ; Bồn rửa thí nghiệm

bồn rửa trong phòng thí nghiệm ; bồn rửa chịu hóa chất, Chậu rửa chống hóa chất phòng thí nghiệm, Chậu rửa phòng thí nghiệm, Bồn chậu rửa phòng thí nghiệm, chậu rửa bằng nhựa chịu hóa chất