Bromothymolbluesodiumsaltindicatorwater-soluble1018950010-1Bromothymolbluesodiumsaltindicatorwater-soluble1018950010-1

Bromothymol blue sodium salt indicator water-soluble ACS Merck

Liên hệ

Bromothymol blue sodium salt indicator water-soluble ACS Merck là thuốc thử phổ biến của các phản ứng chuẩn độ trong các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trường học…ở dạng rắn

Quy cách đóng gói: chai thủy 10g

VNĐ 2.546.000 – 2.937.000

Mô tả

 Bromothymol blue sodium salt indicator water-soluble ACS Merck

Mã code: 1018950010

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Bromothymol blue sodium salt indicator water-soluble ACS Merck là thuốc thử phổ biến của các phản ứng chuẩn độ trong các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trường học…ở dạng rắn

Quy cách đóng gói: chai thủy 10g

VNĐ 2.546.000 – 2.937.000

Công thức hóa học: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S

Cas no:  34722-90-2

Ứng dụng:  – Là thuốc thử phổ biến của các phản ứng chuẩn độ trong các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trường học..

Tính chất:

– Trạng thái: rắn, dạng bột

– pH 5,8 – 7,6 vàng – xanh

– Khối lượng mol: 646,36 g / mol

Bảo quản: Bảo quản ở + 5 ° C đến + 30 ° C.

Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 5g