Can-phan-tich-PA213.avaCan-phan-tich-PA213.ava

Cân phân tích PA213

Liên hệ

– Khả năng cân tối đa: 210g

– Độ chính xác: 10-3g (d=e=1mg) (d độ lặp lại, e độ chính xác)

– Độ lặp lại: 0.001g

– Độ tuyến tính: ±0.002g

Mô tả

 Cân phân tích PA213

Model: PA213

Hãng: Ohaus – Mỹ

Thông số kỹ thuật:

– Khả năng cân tối đa: 210g

– Độ chính xác: 10-3g (d=e=1mg) (d độ lặp lại, e độ chính xác)

– Độ lặp lại: 0.001g

– Độ tuyến tính: ±0.002g

– Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni,Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan,…

– Nguồn điện: 100-120 VAC, 220-240VAC, 50/60Hz

– Khoảng nhiệt độ môi trường hoạt động: 10-30°C

– Màn hình hiển thị: LCD (segment)

– Thời gian ổn định cân: 3 giây

– Chuẩn cân: chuẩn ngoài bằng quả cân chuẩn cấp chính xác F1

– Kích thước đĩa cân: phi 90mm

– Kích thước tổng thể: 19.6×28.7x32cm

– Trọng lượng: 6.9kg