CesiumICPStandardtraceable1703100100-1CesiumICPStandardtraceable1703100100-1

Cesium ICP Standard traceable to SRM from NIST CsNO₃ in HNO₃ 2- 3% 1000 mg/l Cs Certipur® Merck

Liên hệ

Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử trong phân tích đánh giá hàm lượng hóa học và trong hiệu chuẩn máy.

Sử dụng trong phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu, vv.

Quy cách: Chai nhựa 100ml.

Mô tả

 Cesium ICP Standard traceable to SRM from NIST CsNO₃ in HNO₃ 2- 3% 1000 mg/l Cs Certipur® Merck

Mã code: 1703100100

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử trong phân tích đánh giá hàm lượng hóa học và trong hiệu chuẩn máy.

Sử dụng trong phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu, vv.

Quy cách: Chai nhựa 100ml.

VNĐ 5.017.000 – 5.789.000

Ứng dụng:

– Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử trong phân tích đánh giá hàm lượng hóa học và trong hiệu chuẩn máy.

– Sử dụng trong phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu, vv.

Tính chất:

– Hình thể: lỏng, màu be

– Mật độ: 1,013 g/cm3 (20°C)

– Giá trị pH: 0,5 (H₂O, 20°C)

Bảo quản: Bảo quản từ +15°C đến +25°C.

Quy cách: Chai nhựa 100ml