Chat-chuan-PH7.01.avaChat-chuan-PH7.01.ava

Chất chuẩn PH7.01 Để sử dụng trong hiệu chuẩn. Hanna Instruments ™

Liên hệ

 Chất chuẩn PH7.01 Để sử dụng trong hiệu chuẩn. Hanna Instruments ™

Calibration Solution được pha chế đặc biệt để có thời hạn 5 năm kể từ khi sản xuất đối với chai chưa mở.

Thương hiệu:   Hanna Instruments ™ HI-7007L

Chất lượng tốt Số lô và ngày hết hạn được ghi rõ trên nhãn

Mô tả

 Chất chuẩn PH7.01 Để sử dụng trong hiệu chuẩn. Hanna Instruments ™

Calibration Solution được pha chế đặc biệt để có thời hạn 5 năm kể từ khi sản xuất đối với chai chưa mở.

Thương hiệu:   Hanna Instruments ™ HI-7007L

Chất lượng tốt Số lô và ngày hết hạn được ghi rõ trên nhãn

Không khí kín với con dấu chống giả mạo để đảm bảo chất lượng của dung dịch NIST có thể theo dõi và được cung cấp cùng với

Chứng chỉ Phân tích Dễ dàng xác định các giá trị đệm khác nhau

Dung dịch không chứa bất kỳ thuốc nhuộm nào có thể làm bẩn ô tham chiếu của điện cực pH NIST có thể theo dõi

Đúng độ pH 7.01 (ở 25 °)

Định lượng 500mL

Chứng nhận phân tích

Đúng Màu sắc

Không được chỉ định