Nơi nhập dữ liệu

 Contact C (total coliforms/E.coli) Envirocheck® Merck

Liên hệ

Dùng trong nghiên cứu và phân tích vi sinh trong phòng thí nghiệm.

Quy cách: 10 chiếc / hộp.

VNĐ 589.000 – 679.000

Ứng dụng: – Dùng trong nghiên cứu và phân tích vi sinh trong phòng thí nghiệm

Mô tả

 Contact C (total coliforms/E.coli) Envirocheck® Merck

 Mã code: 1021360001

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Dùng trong nghiên cứu và phân tích vi sinh trong phòng thí nghiệm.

Quy cách: 10 chiếc / hộp.

VNĐ 589.000 – 679.000

Ứng dụng: – Dùng trong nghiên cứu và phân tích vi sinh trong phòng thí nghiệm

Tính chất:

– Giá trị pH / bên thứ nhất (25 °C): 6,7 – 7,3

– Giá trị pH/ bên hai (25 °C): 6.5 – 7.1

Bảo quản: Lưu trữ dưới + 15 °C.

Quy cách: 10 chiếc/hộp