Dimethyl glutarate for synthesis 1l Merck

Liên hệ

Hóa chất dùng trong tổng hợp hữu cơ sử dụng trong phòng thí nghiệm, chế biến polymer, hóa chất xử lý nước, sản xuất và chế biến cao su. Làm chất trung gian và dung môi trong việc chuẩn bị và pha chế hỗn hợp và các chất.

Quy cách: Chai thủy tinh 1l .

Tên khác: Pentanedioic acid dimethyl ester

CTHH: CH₃-OOC-(CH₂)₃-COO-CH₃

Code: 8146591000

Ứng dụng:

– Hóa chất dùng trong tổng hợp, xây dựng hữu cơ trong phòng thí nghiệm: được sử dụng trong phòng thí nghiệm, chế biến polymer, hóa chất xử lý nước, sản xuất và chế biến cao su.

– Được sử dụng làm chất trung gian và dung môi trong việc chuẩn bị và pha chế hỗn hợp và các chất

– Sử dụng trong sản xuất hóa chất nông nghiệp và hóa chất xử lý nước

Mô tả

 Dimethyl glutarate for synthesis 1l Merck

Mã code: 8146591000

Thương hiệu: Merck – Đức

VNĐ 2.522.000 – 2.910.000

Mô tả nhanh

Hóa chất dùng trong tổng hợp hữu cơ sử dụng trong phòng thí nghiệm, chế biến polymer, hóa chất xử lý nước, sản xuất và chế biến cao su. Làm chất trung gian và dung môi trong việc chuẩn bị và pha chế hỗn hợp và các chất.

Quy cách: Chai thủy tinh 1l .

Tên khác: Pentanedioic acid dimethyl ester

CTHH: CH₃-OOC-(CH₂)₃-COO-CH₃

Code: 8146591000

Ứng dụng:

– Hóa chất dùng trong tổng hợp, xây dựng hữu cơ trong phòng thí nghiệm: được sử dụng trong phòng thí nghiệm, chế biến polymer, hóa chất xử lý nước, sản xuất và chế biến cao su.

– Được sử dụng làm chất trung gian và dung môi trong việc chuẩn bị và pha chế hỗn hợp và các chất

– Sử dụng trong sản xuất hóa chất nông nghiệp và hóa chất xử lý nước

Tính chất:

– Khối lượng mol: 160.16 g/mol

– Hình thể: lỏng, không màu

– Điểm sôi: 210 – 215 °C (1013 hPa)

– Mật độ: 1,09 g/cm3 (20 °C)

– Giới hạn nổ: 0,9 – 7,9% (V)

– Điểm chớp cháy: 107 °C

– Nhiệt độ đánh lửa: 365 °C

– Điểm nóng chảy: -37 °C

– Áp suất hơi: 0,13 hPa (20 °C)

– Độ nhớt động học: 2,5 mm2/s (25 °C)

– Độ hòa tan: 4,3 g/l Bảo quản Dưới +30°C.

Quy cách: Chai thủy tinh 1l

Sản phẩm tham khảo:

Code

8146590250 Chai thủy tinh 250ml

8146591000 Chai thủy tinh 1l