ZirconiumIVchlorideanhydrous8089130250-1ZirconiumIVchlorideanhydrous8089130250-1

 Zirconium(IV) chloride anhydrous for synthesis

Liên hệ

Tên gọi khác: Zirconium tetrachloride

Trạng thái: Tinh thể màu vàng, dễ bị thủy phân bởi không khí ẩm

Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 250g Ứng dụng: Hóa chất để tổng hợp

Mô tả

 Zirconium(IV) chloride anhydrous for synthesis

 Mã code: 8089130250

Thương hiệu: Không xác định

Mô tả nhanh

Công thức hóa học: ZrCl₄

Tên gọi khác: Zirconium tetrachloride

Trạng thái: Tinh thể màu vàng, dễ bị thủy phân bởi không khí ẩm

Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 250g Ứng dụng: Hóa chất để tổng hợp

Khối lượng phân tử    233.04 g/mol

Màu sắc   Màu vàng

Khối lượng riêng    2.80 g/cm3 (15 °C)

Trạng thái    Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy    437 °C

pH    <1 (H₂O, 20 °C)

Mật độ    1200 kg/m3

Áp suất hóa hơi    1.3 hPa (190 °C)

Bảo quản    Bảo quản ở nhiệt độ dưới +30°C.

Quy cách đóng gói        Chai thủy tinh 250g

Độ tinh khiết    ≥ 98.0 %

Ứng dụng    Hóa chất để tổng hợp, độ tinh khiết cao sử dụng trong phòng thí nghiệm , viện nghiên cứu…