dungculaymau5330-1dungculaymau5330-1

 DỤNG CỤ LẤY MẪU CHẤT LỎNG

Liên hệ

– Lấy mẫu tại 1 điểm

– Chiều dài 60-100-200 cm

– Thể tích mẫu 150-250-500 ml

Mô tả

 DỤNG CỤ LẤY MẪU CHẤT LỎNG

LIQUID SAMPLER

-Code: 5330

– Dùng để lấy chất lỏng trong thùng chứa, bình chứa, bể chứa

– Thao tác đơn giản với 1 nút nhấn

– Có vòng kẹp để đánh dấu mực chất lỏng

– Làm bằng PP hoặc PTFE

– Lấy mẫu tại 1 điểm

– Chiều dài 60-100-200 cm

– Thể tích mẫu 150-250-500 ml