DungdichchuanpH101094091000-1DungdichchuanpH101094091000-1

 Dung dịch chuẩn pH 10 Merck

Liên hệ

– Xác định bằng điện cực thủy tinh đạt tiêu chuẩn DIN 19268 ( độ chính xác +/-0,01) cùng với dung dịch đệm đạt chuẩn DIN 19226, sản phẩm được pha chế từ nguyên liệu tham chiếu cơ sở, trong các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO / IEC 17025

– Dùng để chuẩn lại độ chính xác của các máy đo pH.

– Không chỉ dùng cho máy đo pH của Hãng Merck mà nó còn dùng để chuẩn cho các máy đo pH của các hãng khác

Mô tả

 Dung dịch chuẩn pH 10 Merck

Mã code: 1094091000

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Đóng gói: Chai nhựa 1 lít

VNĐ 1.170.000 – 1.440.000

Ứng dụng:

– Xác định bằng điện cực thủy tinh đạt tiêu chuẩn DIN 19268 ( độ chính xác +/-0,01) cùng với dung dịch đệm đạt chuẩn DIN 19226, sản phẩm được pha chế từ nguyên liệu tham chiếu cơ sở, trong các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO / IEC 17025

– Dùng để chuẩn lại độ chính xác của các máy đo pH.

– Không chỉ dùng cho máy đo pH của Hãng Merck mà nó còn dùng để chuẩn cho các máy đo pH của các hãng khác

Tính chất:

– Giá trị pH : 10,0  (H2O, 25oC)

– Khối lượng riêng: 1,0044 g/cm3 (25oC)

– Nhiệt độ sôi: 100oC

– Độ lệch pH (Delta pH) ở nhiệt độ khác nhau

Nhiệt độ Sai số

5oC + 0,02

10oC + 0,16

15oC + 0,10

20oC + 0,05

25oC +/- 0

30oC – 0,06

35oC – 0,10

40oC – 0,14

45oC – 0,20

50oC – 0,27