Dung-dich-natri-hydroxit-1M-1N-Fisher-Chemical-1310-73-2.avaDung-dich-natri-hydroxit-1M-1N-Fisher-Chemical-1310-73-2.ava

Dung dịch natri hydroxit 1M (1N), Dung dịch chuẩn NIST

Liên hệ

 Dung dịch natri hydroxit 1M (1N), Dung dịch chuẩn NIST Sẵn sàng sử dụng, để phân tích thể tích, đáp ứng thông số kỹ thuật phân tích của pH.Eur., Bp, Fisher Chemical sodium-hydroxide-solution-1m-1n-nist-standard-solution

Nhãn hiệu:   Fisher Chemical J / 7620/15

CAS 1310-73-2

Số MDL 3548 Khóa InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M

Mô tả

 Dung dịch natri hydroxit 1M (1N), Dung dịch chuẩn NIST Sẵn sàng sử dụng, để phân tích thể tích, đáp ứng thông số kỹ thuật phân tích của pH.Eur., Bp, Fisher Chemical sodium-hydroxide-solution-1m-1n-nist-standard-solution

Nhãn hiệu:   Fisher Chemical J / 7620/15

CAS 1310-73-2

Số MDL 3548 Khóa InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M

Tên IUPAC Natri Hidroxit PubChem CID 14798

Hình thức vật lý Chất lỏng

Áp suất hơi 23 & 20

Màu sắc Không màu

Công thức phân tử HNaO

Từ đồng nghĩa natri hydroxit, xút ăn da, natri hydrat, xút trắng, dung dịch kiềm soda, aetznatron, ascarit, natri hydroxit na oh, dung dịch natri hydroxit, soda, xút SMILES [OH -]. [Na +]

Trọng lượng phân tử (g / mol) 39,997 ChEBI CHEBI: 3214

Bao bì Chai nhựa HDPE

Điểm sôi 100 ° C

Định lượng 1L