Glycerol-99-AR-duoc-chung-nhan-de-phan-tich-Fisher-Chemical-56-81-5.avaGlycerol-99-AR-duoc-chung-nhan-de-phan-tich-Fisher-Chemical-56-81-5.ava

Glycerol, 99 +%, AR được chứng nhận để phân tích, Fisher Chemical ™

Liên hệ

 Glycerol, 99 +%, AR được chứng nhận để phân tích, Fisher Chemical ™

Bao bì Chai nhựa HDPE

Áp suất hơi 0,003mbar 50

Màu sắc Không được chỉ định

Định lượng 500mL

CAS 56-81-5

Mô tả

 Glycerol, 99 +%, AR được chứng nhận để phân tích, Fisher Chemical ™

Bao bì Chai nhựa HDPE

Áp suất hơi 0,003mbar 50

Màu sắc Không được chỉ định

Thông số kỹ thuât

Định lượng 500mL

CAS 56-81-5

Số MDL 4722

Khóa InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N

Tên IUPAC propan-1,2,3-triol PubChem CID 753

Cân công thức 92,09g / mol

Mật độ hơi 3,17

Điểm sôi 290 ° C

Độ nóng chảy 18 ° C độ pH 5

Công thức phân tử C3H8O3

Từ đồng nghĩa glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn SMILES C (C (CO) O) O

Trọng lượng phân tử (g / mol) 92.094 ChEBI CHEBI: 17754

Hình thức vật lý Chất lỏng rất nhớt

Các mã hàng tham khảo:

G / 0650/08    chai nhựa 500ml

G / 0650/15    chai nhựa 1 lít

G / 0650/17    chai nhựa 2,5 lít

G / 0650/21    chai nhựa 5 lít

G / 0650/25    thùng nhựa 25 lít